Вузол «Розкладання» – Mapping Node#

Вузол Mapping трансформує увідний вектор шляхом застосовування пересування, обертання та масштабування.

Вузол «Розкладання» -- Mapping.

Inputs – Уводи#

Уводи цього вузла є динамічними. In particular, the Location input is only available in the Texture and Point vector types.

Vector – Вектор

Вектор, який буде трансформуватися.

Location – Локація

Величина пересування уздовж кожної з осей.

Rotation – Обертання

The amount of rotation along each axis. XYZ order.

Scale – Масштаб

Величина масштабування уздовж кожної з осей.

Properties – Властивості#

Vector Type

Цей вузол застосовує трансформацію по-різному залежно від семантичного типу увідного вектора.

Вказування – Point:

Для цього типу вектора вузол здійснює пряму трансформацію.

Transforming a texture coordinates is analogous to transforming a UV map. For instance, translating the texture coordinates along the positive X axis would result in the evaluated texture to move in the negative X axis, much like if one translated a UV map. Similarly, scaling the texture coordinates up would result in the evaluated texture to scale down. So transforming the texture coordinates would appear to have the opposite effect on the evaluated texture.

Порядок трансформації: Масштабування –> Обертання –> Пересування, що означає:

  • Пересування переміщує увід уздовж локальної осі обертання.

  • Обертання обертає увід навколо початку простору.

  • Масштабування масштабує увід уздовж глобальної осі.

Texture – Текстура:

Для цього типу вектора цей вузол здійснює інверсну трансформацію.

Inverse transforming a texture coordinates would, as opposed to the Point type, transform the evaluated texture itself. For instance, translating the texture coordinates along the positive X axis would result in the evaluated texture to move in the positive X axis, as one would expected. Similarly, scaling the texture coordinates up would result in the evaluated texture to scale up, as one would expect.

Порядок трансформації: Пересування –> Обертання –> Масштабування, що означає:

  • Пересування переміщує увід уздовж глобальної осі.

  • Обертання обертає увід навколо вектора пересування.

  • Масштабування масштабує увід уздовж локальної осі обертання.

Vector – Вектор:

Для цього типу вектора трансформація типу Point здійснюється, але з нульовим пересуванням.

Normal – Нормаль:

For this vector type, the node performs the inverse transpose of the transformation and normalize the result. Such transformation ensures correct normals after non-uniform scaling. So this type should be used when transforming normals.

Outputs – Виводи#

Vector – Вектор

Увідний вектор після трансформації.

Examples – Приклади#

../../../_images/render_shader-nodes_vector_mapping_example.png

Приклад вузла Mapping.#