RGB Curves Node – Вузол «Криві RGB»

Вузол RGB Curves -- «Криві RGB».

Вузол RGB Curves Node – «Криві RGB» дозволяє коригувати кольори для кожного колірного каналу та налагодження рівнів у контексті компонування.

Inputs – Уводи

Factor – Фактор

Керує величиною впливу цього вузла на вивідне результатне зображення.

Image – Зображення

Standard color input.

Black Level Compositor Only – Рівень Чорного (Лише Компонівник)

Визначає увідний колір, що (лінеарно, прямолінійно) розкладається, як чорний колір.

White Level Compositor Only – Рівень Білого (Лише Компонівник)

Визначає увідний колір, що (лінеарно) розкладається, як білий колір.

Порада

Для визначення цих рівнів використовуйте піпетку – eyedropper для вибору зразка кольору з показуваного зображення.

Properties – Властивості

Tone Compositor Only – Тон (Лише Компонівник)
Standard – Стандарт:

TODO 2.8

Film Like – Фільмоподібно:

TODO 2.8

Channel – Канал

Клацання на одному з каналів показує відповідну йому криву.

C (Combined RGB), R (Red), G (Green), B (Blue)

Curve – Крива

Крива Безьє, що варіює увідні рівні (вісь X) для продукування вивідного рівня (вісь Y). Про керувальники кривої дивіться: Curve widget.

Outputs – Виводи

Image – Зображення

Стандартний вивід кольорів.

Examples – Приклади

Нижче наведено деякі з поширених кривих, які ви можете використовувати для досягнення бажаних ефектів.

../../../../_images/compositing_types_color_rgb-curves_example-common-use.png

Зліва направо: 1. Освітлення тіней 2. Негатив 3. Зменшення контрасту 4. Постеризування.

Color Correction using Curves – Корекція Кольорів за допомогою Кривих

../../../../_images/compositing_types_color_rgb-curves_example-rgb.png

Корекція кольорів за допомогою кривих.

У цьому прикладі увідне зображення має у собі надто багато червоного кольору, а тому ми пропустимо його через вузол RGB Curves та зменшимо значення каналу Червоного – Red.

Also, read on for examples of the Darken and Contrast Enhancement curves, here.

Color Correction using Black/White Levels – Корекція Кольорів за допомогою Рівнів Чорного/Білого

../../../../_images/compositing_types_color_rgb-curves_black-white-levels.png

Корекція кольорів за допомогою Рівнів Чорного/Білого.

Налагоджування вручну кривих RGB для корекції кольорів може бути складним. Ще одним варіантом для корекції кольорів є використання натомість Рівнів Білого та Чорного, що дійсно може бути їх головним призначенням.

У цьому прикладі рівень білого White Level установлюється для кольору яскравої плями на піску на задньому плані, а рівень чорного Black Level – для кольору в центрі ока риби. Щоб зробити це ефективно, найкраще відкрити редактор зображень Image Editor для показу оригінального увідного зображення. Ви можете далі використати відбірник кольору рівнів для легшого обирання відповідних кольорів з увідного зображення, призумовуючи рівня пікселя, якщо необхідно. Результат може бути тонко налаштований за допомогою кривих R, G та B, які в попередньому прикладі.

Крива для C використовується для компенсування збільшення контрасту, що є побічним ефектом задання Рівнів Чорного і Білого.

Effects – Ефекти

../../../../_images/compositing_types_color_rgb-curves_ex.png

Зміна кольорів шляхом інвертування каналу червоного.