Модифікатор «Зсув» – Offset Modifier

The Offset Modifier changes the strokes location, rotation or scale starting from the object origin.

Options – Опції

../../../_images/grease-pencil_modifiers_deform_offset_panel.png

Модифікатор «Зсув» – Offset.

Локація – Location X, Y, Z

Задає зсув локації штрихів від початка їх об’єкта.

Обертання – Rotation X, Y, Z

Задає обертання штрихів.

Масштаб – Scale X, Y, Z

Задає масштаб штрихів.

Randomize – Рандомізація

Offset X, Y, Z

Add random offset values to the strokes.

Обертання – Rotation X, Y, Z

Add random rotation values to the strokes.

Масштаб – Scale X, Y, Z

Add random scale values to the strokes.

Однорідний Масштаб – Uniform Scale

Use the same random Seed for each scale axis in the strokes for a uniform scale.

Базис – Seed

Seed, використовуваний генератором псевдо-випадкових чисел.

Influence – Вплив

Дивіться Фільтри Впливу – Influence Filters.