Модифікатор «Спрощення» – Simplify Modifier

The Simplify modifier allows you to reduce the amount of points in the strokes. The goal of this modifier is reduce points while maintaining the lines shape.

Застосування цього модифікатора може допомогти отримати кращу продуктивність (більше FPS) при анімуванні.

Options – Опції

../../../_images/grease-pencil_modifiers_generate_simplify_panel.png

Модифікатор «Спрощення» – Simplify.

Mode – Режим

Визначає, як скорочувати точки у штрихах.

Fixed – Фіксовано:

Видаляє поперемінно точки у штрихах, за винятком точок старту і кінця.

Iterations – Ітерації

Кількість разів для повтору цієї процедури.

Adaptive – Адаптивно:

Uses the RDP algorithm (Ramer-Douglas-Peucker algorithm) for points deletion. The algorithm try to obtain a similar line shape with fewer points.

Factor – Фактор

Керує кількістю спрощень рекурсивно, застосованих цим алгоритмом.

Вибірка – Sample:

Повторно створює геометрію штриха з передвизначеною довжиною між точками.

Довжина – Length

The distance between points on the recreated stroke. Smaller values will require more points to recreate the stroke, while larger values will result in fewer points needed to recreate the curve.

Поріг Різкості – Sharp Threshold

Preserve corners that have sharper angle than this threshold.

Merge – Злиття:

Спрощує штрихи шляхом зливання точок, що знаходяться ближче, ніж визначена відстань між ними.

Distance – Відстань

Задає поріг відстані для зливання точок.

Influence – Вплив

Дивіться Фільтри Впливу – Influence Filters.

Example – Приклад

Зразок Fixed Mode.
../../../_images/grease-pencil_modifiers_generate_simplify_fixed-iterations-0.png

Оригінальна Модель.

../../../_images/grease-pencil_modifiers_generate_simplify_fixed-iterations-1.png

Iteration: 1.

../../../_images/grease-pencil_modifiers_generate_simplify_fixed-iterations-2.png

Iteration: 2.

../../../_images/grease-pencil_modifiers_generate_simplify_fixed-iterations-3.png

Iteration: 3.

Зразок Adaptive Mode.
../../../_images/grease-pencil_modifiers_generate_simplify_adaptive-factor-0.png

Оригінальна Модель.

../../../_images/grease-pencil_modifiers_generate_simplify_adaptive-factor-01.png

Factor: 0.1.

../../../_images/grease-pencil_modifiers_generate_simplify_adaptive-factor-02.png

Factor: 0.5.

../../../_images/grease-pencil_modifiers_generate_simplify_adaptive-factor-05.png

Фактор: 1.