Selecting – Вибирання

Вибрання у режимі пози Pose Mode дуже подібне до вибрання у режимі редагування – Edit Mode, з деякими відхиленнями: Ви можете вибирати лише кістки цілком у режимі пози Pose Mode, але не корені/верхівки…

Вибір Коробкою – Box Select

Орієнтир – Reference

Режим – Mode

Усі Режими – All Modes

Меню – Menu

«Вибір > Вибір Коробкою» – Select ‣ Box Select

Shortcut – Скорочення

B

Interactive box selection.

Вибір Кругом – Circle Select

Орієнтир – Reference

Режим – Mode

Усі Режими – All Modes

Меню – Menu

«Вибір > Вибір Кругом» – Select ‣ Circle Select

Shortcut – Скорочення

C

Interactive circle selection.

Вибір Ласо – Lasso Select

Орієнтир – Reference

Режим – Mode

All modes – Усі режими

Меню – Menu

Select ‣ Lasso Select – «Вибір > Вибір Ласо»

Shortcut – Скорочення

Ctrl-Alt-LMB

Дивіться Вибір Ласо – Lasso Select.

Select Mirror – Вибір Дзеркалення

Орієнтир – Reference

Режим – Mode

Режим Редагування – Edit Mode

Меню – Menu

Select ‣ Select Mirror – «Вибір > Вибір Дзеркалення»

Shortcut – Скорочення

Shift-Ctrl-M

Перевертає вибрання з одного боку на інший.

Constraint Target – Ціль Примусу

Орієнтир – Reference

Режим – Mode

Режим Пози – Pose Mode

Меню – Menu

Select ‣ Constraint Target – «Вибір > Ціль Примусу»

Todo.

Linked – Пов’язане

Орієнтир – Reference

Режим – Mode

Режим Пози – Pose Mode

Меню – Menu

Select ‣ Linked – «Вибір > Пов’язане»

Shortcut – Скорочення

L

Вибирає всі кістки у ланцюгу, до якого належить активна (останньою вибрана) кістка.

All Forks — Усі Розвилки

Вибирає всі кістки, з’єднані з активною кісткою, навіть якщо відгалуження виходить від поточної кістки.

Вибрання пов’язаних кісток.
../../../_images/animation_armatures_bones_selecting_single-bone.png

Вибрана одинична кістка.

../../../_images/animation_armatures_bones_selecting_whole-chain.png

Її увесь ланцюг вибрано за допомогою Linked.

Select More/Less – Вибрати Більше/Менше

Орієнтир – Reference

Режим – Mode

Режим Пози – Pose Mode

Меню – Menu

Select ‣ Select More/Less – «Вибір > Вибрати Більше/Менше»

Parent [ – Предок, Child ] – Нащадок

Ви можете зневибирати активну кістку та тут же вибирати її безпосереднього предка або одного з її нащадків.

Extend Parent Shift-[ – Розшир Предок, Extend Child Shift-] – Розшир Нащадок

Подібно до Parent/Child – «Предок»/«Нащадок», але зберігає активну кістку у вибранні.

Grouped – Груповане

Орієнтир – Reference

Режим – Mode

Режим Пози – Pose Mode

Меню – Menu

Select ‣ Grouped – «Вибір > Груповане»

Shortcut – Скорочення

Shift-G

Ви можете вибирати кістки на основі входження їх у групу та/або шар через підменю Grouped меню Select або спливне меню Select Grouped – «Вибрати Згруповане» за Shift-G:

Layer – Шар

Для вибору всіх кісток, що належать одному і тому шару(ам), як і вибрані, використовуйте пункт In Same Layer – «На Однаковому Шарі».

Group – Група

Для вибору всіх кісток, що належать одній і тій же групі(ам), як і вибрані, використовуйте пункт In Same Group – «В Однаковій Групі».

Keying Set – Набір Ключування

ToDo.

Select Pattern – Вибір Патерну

Орієнтир – Reference

Режим – Mode

Режим Об’єкта – Object Mode

Меню – Menu

Select ‣ Select Pattern… – «Вибір > Вибір Патерну…»

Вибираються всі кістки, чиє ім’я відповідає заданому патерну. Підтримуються символи підставляння: * відповідає усьому, ? відповідає будь-якому одиничному символу, [abc] відповідає символам в «abc», а [!abc] відповідає будь-якому символу не в «abc». Як приклад *house* відповідає будь-якому імені, що містить «house», тоді як floor* відповідає будь-якій назві, що починається з «floor».

Case Sensitive – З Урахуванням Регістру

Визначає, чи відповідність має бути чутлива до регістру символів (заголовні або рядкові літери).

Extend – Розшир

При увімкненні стяга Extend – «Розшир» вибрання буде розширюватися замість того, щоб генеруватися заново.