Selecting – Вибирання

Вибрання у режимі пози Pose Mode дуже подібне до вибрання у режимі редагування – Edit Mode, з деякими відхиленнями: Ви можете вибирати лише кістки цілком у режимі пози Pose Mode, але не корені/верхівки…

Box Select – Вибір Коробкою

Reference – Довідка

Mode – Режим:

All Modes – Усі Режими

Menu – Меню:

Select ‣ Box Select – «Вибір > Вибір Коробкою»

Shortcut – Шоткат:

B

Інтерактивне вибрання коробкою – box selection.

Circle Select – Вибір Колом

Reference – Довідка

Mode – Режим:

All Modes – Усі Режими

Menu – Меню:

Select ‣ Circle Select – «Вибір > Вибір Колом»

Shortcut – Шоткат:

C

Інтерактивне вибрання колом – circle selection.

Lasso Select – Вибір Ласо

Reference – Довідка

Mode – Режим:

All modes – Усі режими

Menu – Меню:

Select ‣ Lasso Select – «Вибір > Вибір Ласо»

Shortcut – Шоткат:

Ctrl-Alt-LMB

Дивіться Select Lasso – Вибір Ласо.

Select Mirror – Вибір Дзеркалення

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

Select ‣ Select Mirror – «Вибір > Вибір Дзеркалення»

Shortcut – Шоткат:

Shift-Ctrl-M

Перевертає вибрання з одного боку на інший.

Constraint Target – Ціль Примусу

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Pose Mode – Режим Пози

Menu – Меню:

Select ‣ Constraint Target – «Вибір > Ціль Примусу»

Todo.

Linked – Пов’язане

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Pose Mode – Режим Пози

Menu – Меню:

Select ‣ Linked – «Вибір > Пов’язане»

Shortcut – Шоткат:

Ctrl-L

Вибирає всі кістки у ланцюгу, до якого належить активна (останньою вибрана) кістка.

All Forks — Усі Розвилки

Вибирає всі кістки, з’єднані з активною кісткою, навіть якщо відгалуження виходить від поточної кістки.

Вибрання пов’язаних кісток.
../../../_images/animation_armatures_bones_selecting_single-bone.png

Вибрана одинична кістка.

../../../_images/animation_armatures_bones_selecting_whole-chain.png

Її увесь ланцюг вибрано за допомогою Linked.

Select More/Less – Вибір Більше/Менше

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Pose Mode – Режим Пози

Menu – Меню:

Select ‣ Select More/Less – «Вибір > Вибір Більше/Менше»

Parent [ – Предок, Child ] – Нащадок

Ви можете зневибирати активну кістку та тут же вибирати її безпосереднього предка або одного з її нащадків.

Extend Parent Shift-[ – Розшир Предок, Extend Child Shift-] – Розшир Нащадок

Подібно до Parent/Child – «Предок»/«Нащадок», але зберігає активну кістку у вибранні.

Grouped – Груповане

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Pose Mode – Режим Пози

Menu – Меню:

Select ‣ Grouped – «Вибір > Груповане»

Shortcut – Шоткат:

Shift-G

You can select bones, based on various properties, through the Select Grouped pop-up menu Shift-G:

Collections – Колекції

Selects all bones that are share at least one bone collection with the active bone.

Color – Колір

Selects all bones that have the same color as the active bone.

Keying Set – Набір Ключування

ToDo.

Select Pattern – Вибір Патерну

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Object Mode – Режим Об’єкта

Menu – Меню:

Select ‣ Select Pattern… – «Вибір > Вибір Патерну…»

Вибираються всі кістки, чиє ім’я відповідає заданому патерну. Підтримуються символи підставляння: * відповідає усьому, ? відповідає будь-якому одиничному символу, [abc] відповідає символам в «abc», а [!abc] відповідає будь-якому символу не в «abc». Як приклад *house* відповідає будь-якому імені, що містить «house», тоді як floor* відповідає будь-якій назві, що починається з «floor».

Case Sensitive – З Урахуванням Регістру

Визначає, чи відповідність має бути чутлива до регістру символів (заголовні або рядкові літери).

Extend – Розшир

При увімкненні стяга Extend – «Розшир» вибрання буде розширюватися замість того, щоб генеруватися заново.