Texture Node – Вузол «Текстура»#

Вузол Texture -- «Текстура».

Вузол Texture – «Текстура» робить 3D текстури доступними в компонівнику Compositor.

Inputs – Уводи#

Offset – Зсув

Векторне (XYZ) трансформування початку текстури.

Scale – Масштаб

Вектор (XYZ) для масштабування текстури.

Properties – Властивості#

Texture – Текстура

Текстура може бути вибрана зі списку текстур, доступних у поточному blend-файлі або пов’язаних текстур. Самі текстури не можуть редагуватися у компонівнику Compositor, а в редакторі вузлів текстур – Texture Node Editor.

Outputs – Виводи#

Value – Значення

Сіровідтінкові колірні значення.

Color – Колір

Колірні значення відтінків текстури.