View Layer – Шар Огляду#

Reference – Довідка

Panel – Панель:

Properties ‣ Scene ‣ View Layer

../../_images/render_layers_view-layer_panel.png

View Layer panel (shown here for the EEVEE render engine).#

Ця Панель Шарів показує устави активного Шару Огляду.

Вжити для Рендерингу – Use for Rendering

Активний шар огляду буде використовуватися під час рендерингу.

Рендер Одного Шару – Render Single Layer

Рендериться лише активний шар огляду.

Примітка

Ця опція ігнорується при рендерингу з командного рядка.

Дивись також

Additional options shown in this panel are different for each render engine. See Render Passes for the options per render engine.