Відстань від Об’єкта – Distance from Object

Модифікатор Distance from Object змінює базову властивість новою із заданого діапазону за допомогою відстані від активної камери або від заданого об’єкта як параметра.

Target – Ціль

Об’єкт, до якої вимірюється відстань.

Range Min, Max – Діапазон Мін, Макс

The limits of the mapping from «distance to camera» to «property in mapping». If the current point of the stroke is at Range Min or less from the active camera or the object, it will take the start value. And conversely, if it is at Max or more from the camera/object, it will take the end value. These values are in the current scene’s units, not in pixels!

Заповнити Діапазон Вибранням – Fill Range by Selection

Задає мінімальне/максимальне значення діапазону з відстаней між поточно вибраними вершинами сіті та камерою або ціллю.