Introduction – Вступ

Кістки є базовими елементами арматур. Візуалізація кісток може бути задана у Viewport Display – Показ Оглядвікна для Арматур.

Classification – Класифікація

Кістки в Арматурі можна у загальному класифікувати на два різні типи:

  1. Deforming Bones – Кістки Деформування

  2. Control Bones – Кістки Керування

Deforming Bones – Кістки Деформування

Це кістки, які при їх трансформуванні будуть призводити до подібного трансформування вершин, що з ними асоційовані. Кістки Деформування безпосередньо беруть участь у змінюванні позицій вершин, з ними асоційованих.

Control Bones – Кістки Керування

Це Кістки, що діють подібно до перемикачів, у тому, що вони керують тим, як інші кістки або об’єкти реагують, коли ці кістки трансформуються. Кістка Керування може, наприклад, діяти, як повзунковий перемикач, що керує, коли ця кістка є в одній позиції зліва, це вказує іншим кісткам, щоб вони реагували певним чином при трансформуванні, а коли ця Кістка Керування розміщується справа, то інші кістки чи об’єкти при їх трансформуванні будуть робити щось інше. Кістки Керування безпосередньо не використовуються для зміни позиції вершин, фактично, Кістки Керування часто не мають асоційованих безпосередньо з ними вершин.