Editing – Редагування

Delete Channels – Видалення Каналів

Reference – Довідка

Menu – Меню:

Channel ‣ Delete Channels – «Канал > Видалення Каналів»

Shortcut – Шоткат:

X

Deletes the whole channel from the current action (i.e. unlink the underlying F-Curve data-block from this action data-block).

Попередження

Шоткат X залежний від області: якщо ви використовуєте його у лівій частині списку, то воно видаляє вибрані канали, а якщо ви його вживаєте у головній області, то воно буде видаляти вибрані ключкадри.

Un/Group Channels – Роз/Групування Каналів

Reference – Довідка

Menu – Меню:

Channel ‣ Un/Group Channels – «Канал > Роз/Групування Каналів»

Shortcut – Шоткат:

Ctrl-Alt-G, Ctrl-G

Роз/групує вибрані канали в колекцію, що може бути перейменована шляхом подвійного клацання на імені групи. Наприклад, це допомагає групувати канали, що пов’язують частину арматури, з метою збереження редактора більш організованим.

Toggle/Enable/Disable Channel Settings – Перемкнення/Увімкнення/Вимкнення Устави Каналу

Reference – Довідка

Menu – Меню:

Channel ‣ Toggle/Enable/Disable Channel Settings – «Канал > Перемкнення/Увімкнення/Вимкнення Устави Каналу»

Shortcut – Шоткат:

Shift-W, Shift-Ctrl-W, Alt-W

Вмикає/вимикає уставу каналу (вибирається у меню, що спливає).

Protect, Mute – Захист, Приглушення

Todo.

Toggle Channel Editability – Перемкнення Редаговності Каналу

Reference – Довідка

Menu – Меню:

Channel ‣ Toggle Channel Editability – «Канал > Перемкнення Редаговності Каналу»

Shortcut – Шоткат:

Tab

Блокує або розблоковує канал для редагування.

Extrapolation Mode – Режим Екстраполяції

Reference – Довідка

Menu – Меню:

Channel ‣ Extrapolation Mode – «Канал > Режим Екстраполяції»

Shortcut – Шоткат:

Shift-E

Змінення екстраполяції між вибраними ключкадрами.

Екстраполяція визначає поведінку кривої перед першим та після останнього ключкадрів.

Є два базові режими екстраполяції:

Constant – Константно:
../../../_images/editors_graph-editor_fcurves_introduction_extrapolate1.png

Constant extrapolation – Постійна Екстраполяція.

Стандартно, криві перед їх першим ключкадром та після їх останнього ключкадру мають постійне значення (таке, як у першого та останнього ключкадрів, відповідно).

Linear – Лінеарно:
../../../_images/editors_graph-editor_fcurves_introduction_extrapolate2.png

Linear extrapolation – Лінеарна Екстраполяція.

Кінці кривих є прямими лініями (лінеарними), як визначено схилом їх перших та останніх ключкадрів.

Додаткові методи екстраполяції (наприклад, модифікатор Cycles – «Цикли»), що описані у F-Curve Modifiers.

Add F-Curve Modifier – Додання Модифікатора Ф-Кривої

Reference – Довідка

Menu – Меню:

Channel ‣ Add F-Curve Modifier

Shortcut – Шоткат:

Shift-Ctrl-M

Opens a pop-up allowing you to add modifiers to the active F-Curve. Settings for the modifier can be found in the Sidebar ‣ Modifiers tab.

Show/Hide – Показ/Схов

Hide Selected Curves H – Схов Вибрані Криві

Ховає вибрані криві.

Hide Unselected Shift-H – Схов Невибране

Показується тільки вибрана крива (та ховається все інше).

Reveal Curves Alt-H – Викриття Криві

Показуються усі попередньо сховані криві.

Expand/Collapse Channels – Розгорнення/Згорнення Каналів

Reference – Довідка

Menu – Меню:

Channel ‣ Expand/Collapse Channels – «Канал > Розгорнення/Згорнення Каналів»

Shortcut – Шоткат:

NumpadPlus, NumpadMinus

Розгортає або згортає вибрані канали.

Move – Переміщення

Reference – Довідка

Menu – Меню:

Channel ‣ Move… – «Канал > Переміщення»

Це дозволяє вам переміщати вибрані канали уверх/вниз з PageUp, PageDown або відразу на самий верх/низ з Shift-PageUp, Shift-PageDown.

Revive Disabled F-Curves – Відродження Вимкнених Ф-Кривих

Reference – Довідка

Menu – Меню:

Channel ‣ Revive Disabled F-Curves – «Канал > Відродження Вимкнених Ф-Кривих»

Clears «disabled» tag from all F-Curves to get broken F-Curves working again.

Frame Selected Channels

Reference – Довідка

Menu – Меню:

Channel ‣ Frame Selected Channels

Shortcut – Шоткат:

NumpadPeriod

Reset viewable area to show the selected channels. To frame the channel that is under the mouse cursor, use Alt-MMB.

Include Handles

Include handles of keyframes when calculating extents.

Use Preview Range

Ignore frames outside of the preview range.

Keys to Samples

Reference – Довідка

Menu – Меню:

Channel ‣ Keys to Samples

Shortcut – Шоткат:

Alt-C

This operator replaces an F-Curve with a set of sampled points at each full frame. It is a destructive process that removes the ability to edit the curve. The main use for this is to reduce the file size with large datasets. Samples are only 1/5th the size per key. The sampled points interpolate linearly on subframes.

Samples to Keys

Reference – Довідка

Menu – Меню:

Channel ‣ Samples to Keys

This operator replaces a sampled F-Curve with keyframes, adding the ability to edit it. It will not recreate the curve as it was before, instead it will place 1 key at every frame.

Sound to Samples

Reference – Довідка

Menu – Меню:

Channel ‣ Sound to Samples

The Sound to Samples operator takes a sound file and uses its sound wave to create the animation data. By default this data will not be editable, use Samples to Keys to get editable keyframes.

Lowest Frequency – Найнижча Частотність

Високочастотний фільтр відрізу частоти, що застосовується до даних аудіо.

Highest Frequency – Найвища Частотність

Низькочастотний фільтр відрізу частоти, що застосовується до даних аудіо.

Attack Time – Час Наростання

Значення для розрахунку кривої корпусу, що повідомляє, як швидко ця крива корпусу може підійматися. Чим нижче це значення, тим крутіше вона може підійматися.

Release Time – Час Випуску

Значення для розрахунку кривої корпусу, що повідомляє, як швидко ця крива корпусу може падати. Чим нижче це значення, тим крутіше вона може падати.

Поріг – Threshold

Необхідне мінімальне значення для впливу на корпус кривої.

Accumulate – Накопичення

Тільки додатні різниці амплітуд кривої корпусу підсумовуються для продукування виводу.

Additive – Доповнення

Амплітуди кривої корпусу підсумовуються. Якщо увімкнено Accumulate, то накопичуються як додатні, так і від’ємні відмінності.

Square – Квадрат

Дає вивід у вигляді квадратної кривої. Від’ємні значення завжди результують як -1, а додатні – як 1.

Square Threshold – Квадратичний Поріг

Усі значення, нижчі за цей поріг, обнуляються у 0.

Discontinuity (Euler) Filter – Фільтр Переривчатості (Ейлер)

Reference – Довідка

Menu – Меню:

Channel ‣ Discontinuity (Euler) Filter

Todo.