Flip Quats – Переверт Кватерніонів

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Pose Mode – Режим Пози

Menu – Меню:

Pose ‣ Flip Quats – «Поза > Переверт Кватерніонів»

Shortcut – Шоткат:

Alt-F

Перевертаються значення кватерніонів для досягнення бажаних обертань, водночас зі зберіганням тих самих орієнтацій.