Flip Quats – Переверт Кватерніонів

Reference – Довідка

Mode – Режим

Pose Mode – Режим Пози

Menu – Меню

Pose ‣ Flip Quats – «Поза > Переверт Кватерніонів»

Shortcut – Шоткат

Alt-F

Перевертаються значення кватерніонів для досягнення бажаних обертань, водночас зі зберіганням тих самих орієнтацій.