Introduction – Вступ

../../_images/editors_dope-sheet_introduction_overview.png

Dope Sheet – Аркуш Експозицій.

Аркуш експозицій Dope Sheet дає аніматору огляд з пташиного польоту на ключкадри всередині сцени.

Аркуш експозицій Dope Sheet натхненний класичним, мальованим вручну, процесом анімації, в якому аніматори використовують таблицю, що показує, коли саме кожен рисунок, звук та рух камери буде відбуватися, та як довго. Це називається аркушем експозицій – exposure sheet чи „dope sheet“. Хоча основи комп’ютерної графіки CG різко відрізняються від класичної мальованої вручну анімації, однак аркуш експозицій Dope Sheet Blender’а наслідує подібну директиву.

Dope Sheet Modes – Режими Аркуша Експозицій

../../_images/editors_dope-sheet_introduction_modes.png

Режими аркуша експозицій Dope Sheet.

Тоді як однойменний до назви редактора режим Dope Sheet дозволяє вам редагувати кілька дій одночасно, інші з них призначені для огляду та редагування специфічних блоків даних, що використовуються в різних контекстах анімації.

  • Dope Sheet – Аркуш Експозицій

  • Action Editor – Редактор Дій

  • Shape Key Editor – Редактор Ключів Форм

  • Grease Pencil – Нарисний Олівець

  • Mask – Маска

  • Cache File: Alembic Todo 2.78.

Main Region – Головний Регіон

Keyframes – Ключкадри

../../_images/editors_dope-sheet_introduction_types.png

Редактор Dope Sheet з каналами об’єктів.

Ця область містить ключкадри для всіх видимих каналів дій. Як і для інших редакторів, що базуються на часі, вісь X представляє час. Вісь Y представляє стек каналів дій.

На цих каналах кладуться ключкадри, які можуть показувати різну інформацію:

Сірий

Невибране

Жовтий

Selected – Вибране

Diamond – Діамант

Вільний Держак Ключкадру

Round – Округлення

Авто-Затиснутий Держак Ключкадру

Circle – Коло

Автоматичний Держак Ключкадру

Square – Квадрат

Векторний Держак Ключкадру

Ромб

Вирівняний Держак Ключкадру

Різні кольори

Представляють кастомні теги ключкадрів, задані користувачем (Key ‣ Keyframe Type)

Сіра смуга між ключами

Утримування ключа (ці два ключкадри ідентичні)

Зелена лінія між ключами

Фіксована інтерполяція ключкадрів (задається у Key ‣ Interpolation Mode)

Стрілка уверх

Ключкадр Максимум Екстремуму (видиме, якщо View ‣ Show Curve Extremes увімкнено)

Стрілка вниз

Ключкадр Мінімум Екстремуму (видиме, якщо View ‣ Show Curve Extremes увімкнено)

A diagonal hash fill in the background is used to display the Manual Frame Range of the action the channel belong to.

Selecting Keyframes – Вибирання Ключкадрів

Засоби вибрання доступні у меню Select – «Вибір» у заголовку та через головні шоткати, перелічені нижче:

Selecting – Вибирання

Клацання на ключі для його вибору. Утримування натисненою Shift для розширення поточного вибрання.

Box Selecting – Вибирання Коробкою

Клацання і натягнення коробки для вибору кількох ключкадрів одночасно. Ви можете утримувати натисненою Shift для розширення або Ctrl для відняття від поточного вибрання.

Select Lasso – Вибір Ласо

Дивіться Select Lasso – Вибір Ласо.

Select/Deselect All – Вибір/Зневибір Усе
  • Для вибирання усіх ключів натискайте A.

  • Для зневибирання усіх ключів натискайте Alt-A.

  • Для інвертування вибрання натискайте Ctrl-I.

Before/After Current Frame [, ] – Перед/Після Поточного Кадру

Вибір всього праворуч або ліворуч. Або утримуйте натисненою Shift-Ctrl та клацайте по обидва боки від позиції грання Playhead.

Дивіться про меню Select – «Вибір» щодо повного списку засобів вибрання.

Manipulating Keyframes – Маніпулювання Ключкадрами

Засоби ключкадрів доступні у меню Key – «Ключ» у заголовку та за головними шоткатами, переліченими нижче:

Moving Keyframes – Переміщення Ключкадрів

Для переміщення одиничного ключкадру клацніть та перетягніть ключ. Для переміщення кількох одночасно ключкадрів, переконайтеся, що кілька ключкадрів вибрано, та натисніть G.

Scaling Keyframes – Масштабування Ключкадрів

Для масштабування (розтягання) вибраних ключів натискайте S.

Extending Keyframes – Розширювання Ключкадрів

Для розширення часу між двома ключами виберіть усі за допомогою A, помістіть позицію грання Playhead між двома ключкадрами та натисніть E.

Sliding Keyframes

To slide, position the mouse at the point where the sliding should start (between first and last selected keyframes) and press Shift-T. For more precision it is recommended to disable keyframes auto-snap.

Дивіться про меню Key – «Ключ» про повний список засобів вибрання.

Channels Region – Регіон Каналів

../../_images/editors_dope-sheet_introduction_action-editor-sliders.png

Регіон каналів у режимі Action editor – «Редактор Дій».

See Channels – Канали.