Introduction – Вступ

../../_images/editors_dope-sheet_introduction_overview.png

Dope Sheet – Аркуш Експозицій.

Аркуш експозицій Dope Sheet дає аніматору огляд з пташиного польоту на ключкадри всередині сцени.

Аркуш експозицій Dope Sheet натхненний класичним, мальованим вручну, процесом анімації, в якому аніматори використовують таблицю, що показує, коли саме кожен рисунок, звук та рух камери буде відбуватися, та як довго. Це називається аркушем експозицій – exposure sheet чи „dope sheet“. Хоча основи комп’ютерної графіки CG різко відрізняються від класичної мальованої вручну анімації, однак аркуш експозицій Dope Sheet Blender’а наслідує подібну директиву.

Dope Sheet Modes – Режими Аркуша Експозицій

../../_images/editors_dope-sheet_introduction_modes.png

Режими аркуша експозицій Dope Sheet.

Тоді як однойменний до назви редактора режим Dope Sheet дозволяє вам редагувати кілька дій одночасно, інші з них призначені для огляду та редагування специфічних блоків даних, що використовуються в різних контекстах анімації.

  • Dope Sheet – Аркуш Експозицій

  • Action Editor – Редактор Дій

  • Shape Key Editor – Редактор Ключів Форм

  • Grease Pencil – Нарисний Олівець

  • Mask – Маска

  • Cache File: Alembic Todo 2.78.

Main Region – Головний Регіон

Keyframes – Ключкадри

../../_images/editors_dope-sheet_introduction_types.png

Редактор Dope Sheet з каналами об’єктів.

Ця область містить ключкадри для всіх видимих каналів дій. Як і для інших редакторів, що базуються на часі, вісь X представляє час. Вісь Y представляє стек каналів дій.

На цих каналах кладуться ключкадри, які можуть показувати різну інформацію:

Сірий

Невибране

Жовтий

Selected – Вибране

Diamond – Діамант

Вільний Держак Ключкадру

Round – Округлення

Авто-Затиснутий Держак Ключкадру

Circle – Коло

Автоматичний Держак Ключкадру

Square – Квадрат

Векторний Держак Ключкадру

Ромб

Вирівняний Держак Ключкадру

Різні кольори

Представляють кастомні теги ключкадрів, задані користувачем (Key ‣ Keyframe Type)

Сіра смуга між ключами

Утримування ключа (ці два ключкадри ідентичні)

Зелена лінія між ключами

Фіксована інтерполяція ключкадрів (задається у Key ‣ Interpolation Mode)

Стрілка уверх

Ключкадр Максимум Екстремуму (видиме, якщо View ‣ Show Curve Extremes увімкнено)

Стрілка вниз

Ключкадр Мінімум Екстремуму (видиме, якщо View ‣ Show Curve Extremes увімкнено)

A diagonal hash fill in the background is used to display the Manual Frame Range of the action the channel belong to.

Selecting Keyframes – Вибирання Ключкадрів

Засоби вибрання доступні у меню Select – «Вибір» у заголовку та через головні шоткати, перелічені нижче:

Selecting – Вибирання

Клацання на ключі для його вибору. Утримування натисненою Shift для розширення поточного вибрання.

Box Selecting – Вибирання Коробкою

Клацання і натягнення коробки для вибору кількох ключкадрів одночасно. Ви можете утримувати натисненою Shift для розширення або Ctrl для відняття від поточного вибрання.

Select Lasso – Вибір Ласо

Дивіться Select Lasso – Вибір Ласо.

Select/Deselect All – Вибір/Зневибір Усе
  • Для вибирання усіх ключів натискайте A.

  • Для зневибирання усіх ключів натискайте Alt-A.

  • Для інвертування вибрання натискайте Ctrl-I.

Before/After Current Frame [, ] – Перед/Після Поточного Кадру

Вибір всього праворуч або ліворуч. Або утримуйте натисненою Shift-Ctrl та клацайте по обидва боки від позиції грання Playhead.

Дивіться про меню Select – «Вибір» щодо повного списку засобів вибрання.

Manipulating Keyframes – Маніпулювання Ключкадрами

Засоби ключкадрів доступні у меню Key – «Ключ» у заголовку та за головними шоткатами, переліченими нижче:

Moving Keyframes – Переміщення Ключкадрів

Для переміщення одиничного ключкадру клацніть та перетягніть ключ. Для переміщення кількох одночасно ключкадрів, переконайтеся, що кілька ключкадрів вибрано, та натисніть G.

Scaling Keyframes – Масштабування Ключкадрів

Для масштабування (розтягання) вибраних ключів натискайте S.

Extending Keyframes – Розширювання Ключкадрів

Для розширення часу між двома ключами виберіть усі за допомогою A, помістіть позицію грання Playhead між двома ключкадрами та натисніть E.

Дивіться про меню Key – «Ключ» про повний список засобів вибрання.

Channels Region – Регіон Каналів

../../_images/editors_dope-sheet_introduction_action-editor-sliders.png

Регіон каналів у режимі Action editor – «Редактор Дій».

See Channels – Канали.