Double Edge Mask Node – Вузол «Двомежова Маска»

Вузол Double Edge Mask -- «Двомежова Маска».

Вузол Double Edge Mask – «Двомежова Маска» створює градієнт між двома масками.

Inputs – Уводи

Inner Mask – Внутрішня Маска

Маска, що представляє внутрішню форму, яка буде повністю білою.

Outer Mask – Зовнішня Маска

Маска, що представляє зовнішню форму, яка буде переходити від чорного на її краях до білого у внутрішній масці Inner Mask.

Properties – Властивості

Inner Edge – Внутрішній Край
All – Усе:

Усі форми у внутрішній масці Inner Mask підпадають під градієнт, навіть ті, що не торкаються форми зовнішньої маски Outer Mask.

Adjacent Only – Лише Прилегле:

Тільки форми у внутрішній масці Inner Mask, що перекриваються зовнішньою маскою Outer Mask, підпадають під градієнт.

../../../_images/compositing_types_matte_double-edge-mask_all.png

All – Усе.

../../../_images/compositing_types_matte_double-edge-mask_adjacent.png

Adjacent Only – Лише Прилегле.

Buffer Edge – Буферний Край
Keep In – Утримати Всередині:

Частини зовнішньої маски Outer Mask, що торкаються краю зображення, обробляються так, ніби вони зупиняються на цьому краю.

Bleed Out – Просочення Назовні:

Частини зовнішньої маски Outer Mask, що торкаються краю зображення, просочуються через границю зображення.

../../../_images/compositing_types_matte_double-edge-mask_in.png

Keep In – Утримати Всередині.

../../../_images/compositing_types_matte_double-edge-mask_bleed.png

Bleed Out – Просочення Назовні.

Outputs – Виводи

Mask – Маска

Стандартний вивід маски.

Example – Приклад

Double Edge Mask Example Video