Armature Constraint – Примус «Арматура»#

Armature є примусом-версією однойменного модифікатора Armature Modifier, що точно відтворює змішані на основі вагомостей трансформації кісток та застосовує їх до орієнтації його володільця. Він може використовуватися як варіант примуса Child Of – «Нащадок Від», який може обробляти кілька предків одночасно, але вимагає, щоб вони всі були кістками.

Примітка

На відміну від модифікатора Armature, цей примус не враховує стяг Deform для кісток і може використовувати будь-яку кістку як ціль.

Options – Опції#

../../../_images/animation_constraints_relationship_armature_panel.png

Примус Armature.#

Preserve Volume – Берегти Об’єм

Як і відповідна опція модифікатора, це вмикає використання кватерніонів для зберігання об’єму об’єкта у ході деформації.

Use Envelopes – Вжити Оболонки

Для поведінки «лише оболонки», приблизно як у модифікатора, додайте всі відповідні кістки з вагомістю 1.0 та увімкніть цю опцію.

Примітка

На відміну від однойменного модифікатора, цей примус завжди вимагає явного переліку всіх його цільових кісток з асоційованими вагомостями. Ця опція просто вмикає оболонки для всіх кісток, ніби вони мали увімкненою уставу Envelope Multiply – «Множення Оболонки».

Use Current Location – Вжити Поточну Локацію

Лише для примусів на кістках: замість використовування локації спокою, використовується поточна локація кістки володільця для обчислення вагомостей оболонки або прив’язування до сегментів згинної кістки B-Bone.

З вагомостями оболонок це може використовуватися для зміни активної «предківської» кістки для кістки володільця залежної від її локації. Для не-кісток цей режим є завжди активним, оскільки вони не мають локації спокою.

Add Target Bone – Додати Цільову Кістку

Ця кнопка додає новий порожній запис у кінець списку цілей.

Normalize Weights – Нормалізувати Вагомості

Ця кнопка нормалізує усі значення вагомостей у списку цілей так, щоб вони при додаванні давали не більше 1.0.

Influence – Вплив

Керує відсотком впливу, який цей примус має на об’єкт. Дивіться докладніше common constraint properties.

Bones – Кістки#

Це визначає список кісток, використовуваних цим примусом для деформування його володільця. Кожна цільова кістка має наступні поля уводу та керувальники:

Target – Ціль

На відміну від однойменного модифікатора, примус може використовувати кістки різних арматур одночасно. Дивіться для отримання додаткової інформації про common constraint properties.

Sub-target – Під-ціль

Ім’я цільової кістки.

Remove Button X – Кнопка «Вилучення»

Вилучає запис зі списку цілей.

Weight – Вагомість

Вагомість, асоційована з цією кісткою, еквівалент груп вершин у модифікаторі.