Overlays – Наклади

Випливне Overlays конфігурує наклади, що показуються поверх зображень. У заголовку є кнопка вимкнення всіх накладів для Image Editor. Ця опція також перемикає видимість інформації про плитки UDIMи – UDIMs. Опції, які видимі у випливному, залежить від режиму редактора зображень Image Editor.

Geometry – Геометрія

Display Texture Paint UVs – Показ UVт Малювання Текстур

Показ накладу шару UV малювання текстур.

Image – Зображення

Show Metadata – Показ Метаданих

Показує метадані, якщо вони були установлені на панелі Metadata – Метадані вкладки Render.