Dilate/Erode Node – Вузол «Розширення/Звуження»

Вузол Dilate/Erode -- «Розширення/Звуження».

Вузол Dilate/Erode node – «Розширення/Звуження» забезпечує фільтр морфології (математичний аналіз форми).

Inputs – Уводи

Mask – Маска

Увід одиничного колірного каналу (або чорно-білого зображення).

Properties – Властивості

Mode – Режим

Step – Крок, Threshold – Поріг, Distance – Відстань, Feather – Розтушовка

Distance – Відстань

Distance – це радіус фільтра. Додатне значення Distance розширює (розгортає) вплив пікселя на оточувальні його пікселі. Від’ємне значення звужує (стискає) його вплив.

Edge – Край

Край для вкладки.

Falloff – Спад

Тип спаду для розтушування.

Outputs – Виводи

Mask – Маска

Вивід фільтрованої маски.

Example – Приклад

У цьому прикладі ми хотіли взяти досить нудний масив кульковальниць та додати деяку варіацію для нього. Тож, ми розширили червоний та звузили зелений, залишивши синій неторканим. Якщо ми розширили як червоний, так і зелений… (натяк: червоний і зелений утворюють жовтий). Величина впливу збільшується шляхом збільшування значень Distance. Blend-file available here.

../../../_images/compositing_types_filter_dilate-erode_example.png