Color Correction Node – Вузол «Корекція Кольорів»#

Вузол Color Balance -- «Баланс Кольорів».

Вузол Color Correction – «Корекція Кольорів» може наладнувати колір зображення окремо по кількох різних діапазонах тонів (світлих (підсвіток), середніх та темних (тіней)), впливаючи тільки на необхідні RGB канали.

Properties – Властивості#

Red – Червоний, Green – Зелений, Blue – Синій

Визначає, які канали RGB будуть задіюватися корекцією.

Correction Tools (Columns) – Засоби Корекції (Стовпці)#

Saturation – Насиченість

Наладнує насиченість зображення.

Contrast – Контраст

Наладнує контраст зображення.

Gamma – Гамма

Експоненціальна корекція гамми, що впливає на середні тони зображення. (Працює як Power у вузлі Color Balance.)

Gain – Підсил

Множник, сильніший вплив на підсвітках. (Працює як Slope у вузлі Color Balance.)

Lift – Підйом

Це значення (може бути від’ємним) буде додаватися (+), лінеарно освітлює або затемнює зображення. (Працює як Offset у вузлі Color Balance.)

Tonal Ranges (Rows) – Діапазони Тонів (Ряди)#

Master – Задавальне

Ці повзунки впливають на діапазон усіх тонів.

Підсвітки – Highlights

Ці повзунки впливають тільки на світлі тони, підсвітки.

Midtones – Сертони

Дані повзунки впливають тільки на середні тони.

Shadows – Тіні

Впливають на темні тони зображення, часто впливаючи на тіні.

Midtones Start – Старт Сертонів, Midtones End – Кінець Сертонів

Визначає старт і кінець діапазону середніх тонів, тобто значення, де увесь тональний діапазон ділиться на підсвітки, сертони та тіні (передбачений також плавний перехід між цими діапазонами шириною 0.2 одиниці.)

Inputs – Уводи#

Image – Зображення

Standard color input.

Mask – Маска

Керує величиною впливу цього вузла на вивідне результатне зображення.

Outputs – Виводи#

Color – Колір

Стандартний вивід кольорів.