Flip Node – Вузол «Переверт»#

Вузол Flip -- «Переверт».

Цей вузол перевертає зображення по визначеній осі.

Ви можете використовувати цей вузол для простого перевертання або як частину устави дзеркалення. Змішуйте половину зображення для віддзеркалювання з його перевернутою версією для продукування дзеркаленого зображення.

Inputs – Уводи#

Image – Зображення

Standard color input.

Properties – Властивості#

Axis – Вісь

Це може бути X або Y. Також, перевертання може бути зроблене по обох осях X та Y одночасно.

Flip X – Переверт X, Flip Y – Переверт Y, Flip X & Y – Переверт X та Y

Outputs – Виводи#

Image – Зображення

Стандартний вивід кольорів.