Snapping – Підхоплення

Reference – Довідка

Mode – Режим

Object, Edit, and Pose Mode – Режими Об’єкта, Редагування та Пози

Header – Заголовок

Snap – «Підхоп»

Shortcut – Шоткат

Shift-Tab

Здатність підхоплювати об’єкти та елементи сіті до різних типів елементів сцени під час трансформації доступна за допомогою вмикання іконки з магнітом серед кнопок заголовка оглядвікна 3D Viewport.

../../../_images/editors_3dview_controls_snapping_header-magnet-icon.png

Іконка з магнітом в заголовку оглядвікна 3D Viewport (синя, коли увімкнено).

../../../_images/editors_3dview_controls_snapping_element-menu.png

Меню Snap.

Snap To – Підхоп До

Reference – Довідка

Mode – Режим

Object, Edit, and Pose Mode – Режими Об’єкта, Редагування та Пози

Header – Заголовок

Snapping ‣ Snap To – «Підхоплення > Підхоп До»

Shortcut – Шоткат

Shift-Ctrl-Tab

Increment – Приріст

Підхоп до точок сітки. В ортогональному Orthographic огляді приріст підхоплення змінюється залежно від рівня зуму.

Примітка

У цьому контексті сітки не означає, що сітка дає візуальну підказку. Підхоплення буде використовувати роздільність показуваної сітки, але всі трансформації відбуваються відносно до початкової позиції (перед операцією підхопу).

Vertex – Вершина

Підхоп до вершин об’єктів сіті.

Edge – Край

Підхоп до ребер об’єктів сіті.

Face – Обличчя

Підхоплює до поверхонь граней об’єктів сіті; Це корисно для ретопологізування.

Volume – Об’єм

Підхоплює до регіонів в межах об’єму першого об’єкта, знайденого під курсором миші. На відміну від інших опцій, ця єдина керує глибиною (тобто, координатами Z у просторі поточного огляду) трансформованого елемента. Перемикаючи кнопку, що показується справа від меню цілі підхопу (дивіться нижче), цільові об’єкти буду розглядатися як ціле при визначенні центра об’єму.

Edge Center – Центр Ребра

Підхоплює до середини ребра. Цей елемент підхопу стосується лише об’єктів сіті.

Edge Perpendicular – Перпендикуляр Ребра

Підхоплює до найближчої вершини в ребрі, що утворює перпендикулярний кут. Цей елемент підхопу стосується лише об’єктів сіті.

Порада

Кілька одночасно режимів підхоплювання можуть бути увімкненні за раз шляхом клацання Shift-LMB на різних елементах підхоплення.

Snap With – Підхоп З

Reference – Довідка

Mode – Режим

Object, Edit, and Pose Mode – Режими Об’єкта, Редагування та Пози

Header – Заголовок

Snapping ‣ Snap with – «Підхоплення > Підхоп З»

Shortcut – Шоткат

Shift-Ctrl-Tab

Опції цілі підхопу стають активними, коли як елемент підхопу вибрано вершина Vertex, ребро Edge, грань Face або об’єм Volume. Вони визначають те, яка частина вибрання підхоплюється до об’єктів цілі.

Active – Активне

Переміщує активний елемент (вершина у режимі редагування Edit Mode, об’єкт у режимі об’єкта Object Mode) до цілі.

Median – Серединне

Переміщує середину вибрання до цілі.

Center – Центр

Переміщує поточний центр трансформації до цілі. Може використовуватися з 3D курсором для підхопу зі зсувом.

Closest – Найближче

Переміщує найближчу точку вибрання до цілі.

../../../_images/editors_3dview_controls_snapping_target-closest.png

Closest – «Найближче».

../../../_images/editors_3dview_controls_snapping_target-active.png

Active – «Активне».

../../../_images/editors_3dview_controls_snapping_target-median.png

Median – «Серединне».

Additional Options – Додаткові Опції

../../../_images/editors_3dview_controls_snapping_options.png

Як видно з підсвічених жовтим областей на зображенні вище, окрім цілі підхопу, додаткові керувальники доступні для зміни поведінки підхопу. Ці опції варіюються між режимами (об’єкта Object та редагування Edit), а також для елемента підхопу Snap Element. Доступні чотири опції:

Absolute Grid Snap – Абсолютний Підхоп до Сітки

Доступно лише для опції приросту. Підхоп до сітки, замість підхоплювання приростами відносно поточної локації.

Backface Culling – Відкидання Тилу

Виключається геометрія тилової частини з підхоплювання.

Project Onto Self – Проєктування на Себе

Snaps elements to its own mesh. Available only in editing mode for Vertices, Edges, Faces and Volume. Not available when Proportional Editing is enabled.

Align Rotation to Target – Вирівняння Обертання за Ціллю

Доступно для вершин Vertices, ребер Edges, граней Faces та об’єму Volume. Коли Підхоп Впливає на Обертання, то це вирівнює обертання з ціллю підхоплення.

Project Individual Elements – Проєктування Індивідуальних Елементів

Доступно для підхопу для граней Faces. Проєктуються індивідуальні елементи на поверхню інших об’єктів.

Snap Peel Object – Підхоп до Кірки Об’єкта

Доступно для підхопу до об’єму Volume. Об’єкти розглядаються як ціле при знаходженні центра об’єму.

Affect – Задіяння

Лімітує цей ефект підхоплення типом трансформації.

Multiple Snap Targets – Кілька одночасно Цілей Підхоплення

Після увімкнення функції Підхоплювання при трансформуванні вибрання (не тільки, коли утримується натисненою Ctrl) ви можете натиснути A для мічення поточної точки підхоплювання, а потім продовжити до мічення ще й інших точок підхоплювання, скільки забажаєте, а вибрання буде підхоплюватися до усередненої локації усіх цих помічених точок.

Помічаючи точку більше, ніж один раз, ви будете давати їй більшу вагомість при обчисленні усередненої локації.

../../../_images/editors_3dview_controls_snapping_target-multiple.png

Кілька одночасно цілей підхоплення.