Introduction – Вступ

Рендери можуть розділятися на шари для компонування їх назад згодом разом.

Деякі приклади використання є застосовуванням ефектів компонування до персонажів роздільно,розмиванням задньоплану та шарів передньоплану роздільно для глибини різкості або рендеринг різних варіацій освітлювання однієї і тієї ж сцени.

Using View Layers can also save you from having to re-render your entire image after each change, allowing you to instead re-render only the layer(s) that you have altered.

Шари Огляду – View Layers

../../_images/render_layers_introduction_list.png

Шари Огляду.

У верхній частині екрана є список всіх Шарів Огляду в активній сцені.

Name – Ім’я

The name of the active view layer, click to edit the name.

Додати Шар Огляду – Add View Layer

Додасться новий шар огляду в активній сцені.

New – Нове

Adds a new view layer.

Copy Settings – Копія Устав

Adds a new view layer with all the settings of current view layer.

Blank – Порожнє

Adds a new view layer with all collections disabled.

Вилучити Шар Огляду – Remove View Layer

Вилучиться вибраний шар огляду з активної сцени.

Примітка

A scene must have at least one view layer.

Usage – Використання

Each Scene has an associated set of Collections. The visibility settings of each collection can be changed per View Layer to separate the rendering of different objects and lights into layers.

Collections – Колекції

Per collection you can adjust the way how the render engine needs to render the objects inside. Based on the render engine different options can be set.

../../_images/render_layers_introduction_viewlayer-collection.png

Collection/View layer settings.

Вимкнути з Шару Огляду – Disable from View Layer

Remove this collection from the active view layer. Objects that are only in this collection will not be rendered for the active view layer. This is useful to sometimes leave out some object influence for a particular view layer.

Увімкнути у Шарі Огляду – Enable in View Layer

Add this collection to the active view layer. Objects inside the collection will be rendered with the active view layer.

Задати Притримання – Set Holdout

Об’єкти всередині цієї колекції будуть генерувати притримання/маску в активному шарі огляду.

Зчистити Притримання – Clear Holdout

Зчищається стяг Set Holdout.

Set Indirect Only Cycles Only

Об’єкти всередині цієї колекції будуть привноситися у фінальне зображення лише побічно через тіні та відбиття.

Clear Indirect Only Cycles Only

Clear the Indirect Only flag. Objects inside this collection will contribute normally to the final image.

Cycles

Reference – Довідка

Panel – Панель:

«Шари Огляду > Шар» – View Layers ‣ Layer

This section covers only the Render Layer settings appropriate for the Cycles renderer. For the engine-independent settings, see this section.

Filter – Фільтр

Include – Включення
Середовище – Environment

Вимикає та вмикає рендеринг проходу рендера Environment у фінальному рендері.

Surfaces – Поверхні

Вимикає та вмикає рендеринг матеріалів об’єктів у фінальному рендері.

Криві – Curves

Disables rendering curve strands in the final render.

Volume – Об’єм

Disables rendering Volumes in the final render.

Вжиття – Use
Motion Blur – Розмив Рухом

Render motion blur for this Layer, if enabled in the Render Settings.

Заміщення – Override

Заміщення Матеріалів – Material Override

Заміщує усі матеріали в шарі рендера.

World Override

Overrides world background in the render layer.

Samples – Вибірки

View layer samples to override the scene samples. Controlled by the layer samples in the Sampling panel.