До Сфери – To Sphere

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Object and Edit Modes – Режими Об’єкта та Правки

Menu – Меню:

«Сіть > Трансформа > До Сфери» – Mesh ‣ Transform ‣ To Sphere

Shortcut – Шоткат:

Shift-Alt-S

The To Sphere transformation will give the selection spherical qualities. The Fig. Мавпа зі зростанням сферичності. below shows the results of applying the To Sphere transformation to the monkey mesh.

../../../../../_images/modeling_meshes_editing_mesh_transform_to-sphere_suzanne-spherical.png

Мавпа зі зростанням сферичності.

Послідовність вище показує сіть мавпи зі значеннями 0, 0.25 (25%), 0.5 (50%) та 1 (100%) застосованої трансформи To Sphere.

Usage – Використання

../../../../../_images/modeling_meshes_editing_mesh_transform_to-sphere_operator-panel.png

Фактор Factor засобу To Sphere.

Як можна побачити на зображенні нижче, результат буде тим більш згладженим та більш сферичним, чим більше елементів сіті доступні для роботи цього засобу.

../../../../../_images/modeling_meshes_editing_mesh_transform_to-sphere_cubes-spherical.png

Засіб To Sphere застосовано до кубів з різними рівнями підподілення.

У цьому ряді зображень To Sphere було застосовано до всього куба на рівнях 0, 0.25 (25%), 0.5 (50%) та 1 (100%), відповідно.

Трансформа To Sphere генеруватиме різні результати залежно від кількості та розташування елементів, що були вибрані (як показано зображенням нижче).

../../../../../_images/modeling_meshes_editing_mesh_transform_to-sphere_other-spherical.png

To Sphere застосовано до різних вибрань.