Розміщення Штриха – Stroke Placement#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Режим Рисування – Draw Mode

Header – Заголовок:

«Розміщення Штриха» – Stroke Placement

Вибірник «Розміщення Штриха» – Stroke Placement допомагає вибрати локацію, в якій ново створені штрихи рисуються.

Примітка

Вибране Розміщення Штриха має ефект лише для нових штрихів та не впливає на вже наявні.

../../../_images/grease-pencil_modes_draw_stroke-placement_selector.png

Stroke Placement selector on 3D Viewport header.#

Origin – Початок

Strokes are placed at Grease Pencil object origin.

3D Cursor – 3D Курсор

Штрихи поміщаються у місце 3D курсора.

Surface – Поверхня

Штрихи будуть прилипати на поверхнях сітей.

Offset – Зсув

Відстань від поверхні сіті для поміщення нових штрихів.

Штрих – Stroke

Штрихи будуть прилипати на інших штрихах.

Target – Ціль
All Points:

Усі точки нового штриха прилипають до інших штрихів.

Точки Кінців – End Points:

Лише стартова та кінцева точки нового штриха прилипають до інших штрихів.

Перша точка – First Point:

Лише стартова точка нового штриха прилипає до інших штрихів.

Examples – Приклади#

Штрих, використовуючи різні Розміщення Штриха.#
../../../_images/grease-pencil_modes_draw_stroke-placement_origin.png

Початок – Origin.#

../../../_images/grease-pencil_modes_draw_stroke-placement_3D-cursor.png

3D Курсор – 3D Cursor.#

../../../_images/grease-pencil_modes_draw_stroke-placement_surface.png

Поверхня – Surface.#

../../../_images/grease-pencil_modes_draw_stroke-placement_stroke.png

Штрих – Stroke.#