In-Betweens – Проміжні#

../../../../_images/animation_armatures_posing_editing_in-betweens_tools.png

In-Betweens Tools – Засоби Проміжних.#

Існує кілька засобів для редагування поз в анімації.

Є також у режимі пози Pose Mode низка специфічних для арматури опцій/засобів редагування, як авто іменування кісток – auto-bones naming, перемикання/вмикання/вимикання властивостей – properties switching/enabling/disabling, тощо, що вже були описані на сторінках про редагування арматури. Дивіться посилання вище…

Push Pose from Rest Pose – Штовхнути Позу від Пози Спокою#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Pose Mode – Режим Пози

Menu – Меню:

Pose ‣ In-Betweens ‣ Push Pose from Rest Pose – «Поза > Проміжні > Штовхнути Позу від Пози Спокою»

Подібно до штовхання пози від розбивки Push Pose from Breakdown, але натомість інтерполює позу до позиції спокою. Лише один ключкадр необхідний для цього засобу, на відміну від потреби двох для інших.

Relax Pose to Rest Pose – Розслабити Позу до Пози Спокою#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Pose Mode – Режим Пози

Menu – Меню:

Pose ‣ In-Betweens ‣ Relax Pose to Rest Pose – «Поза > Проміжні > Розслабити Позу до Пози Спокою»

Подібно до розслаблення пози до розбивки Relax Pose to Breakdown, але натомість повертає позу у позицію спокою. Лише один ключкадр необхідний для цього засобу, на відміну від потреби двох для інших.

Push Pose from Breakdown – Штовхнути Позу від Розбивки#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Pose Mode – Режим Пози

Tool – Засіб:

Toolbar ‣ In-Betweens Tools ‣ Push – «Засобосмуга > Засоби Проміжних > Штовх»

Menu – Меню:

Pose ‣ In-Betweens ‣ Push Pose from Breakdown – «Поза > Проміжні > Штовхнути Позу від Розбивки»

Shortcut – Шоткат:

Ctrl-E

Штовхання пози Push Pose інтерполює поточну позу, роблячи її ближчою до наступної ключкадрованої позиції.

Relax Pose to Breakdown – Розслабити Позу до Розбивки#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Pose Mode – Режим Пози

Tool – Засіб:

Toolbar ‣ In-Betweens Tools ‣ Relax – «Засобосмуга > Засоби Проміжних > Розслаблення»

Menu – Меню:

Pose ‣ In-Betweens ‣ Relax Pose to Breakdown – «Поза > Проміжні > Розслабити Позу до Розбивки»

Shortcut – Шоткат:

Alt-E

Розслаблення пози є чимось, пов’язаним з вищезазначеною темою, але воно корисне лише для ключкадрованих кісток. Коли ви редагуєте таку кістку (а, отже, «відводите» її від «ключованої позиції»), то використовування цього засобу буде поступово «повертати її назад» в її «ключовану позицію», за допомогою все менших кроків, коли вона наближається до неї.

Pose Breakdowner – Розбивник Пози#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Pose Mode – Режим Пози

Tool – Засіб:

Toolbar region ‣ In-Betweens Tools ‣ Breakdowner – «Регіон Засобосмуги > Засоби Проміжних > Розбивник»

Menu – Меню:

Pose ‣ In-Betweens ‣ Pose Breakdowner – «Поза > Проміжні > Розбивник Пози»

Shortcut – Шоткат:

LMB-drag

Створює підхожу розбивну позу на поточному кадрі.

Засіб Breakdowner може примушуватися працювати лише на визначених трансформах та осях за допомогою натискання наступних клавіш, коли цей засіб активний:

  • G, R, S: переміщення, обертання, масштабування

  • B: Згинні кістки

  • C: кастомні властивості

  • X, Y, Z: по відповідних осях

Blend to Neighbor – Змішання До Сусіда#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Pose Mode – Режим Пози

Menu – Меню:

Pose ‣ In-Betweens ‣ Blend to Neighbor – «Поза > Проміжні > Змішання До Сусіда»

Shortcut – Шоткат:

Shift-Alt-E

Робить перехід з поточної пози до сусідніх ключкадрів на часолінії. Щоб цей оператор працював, перед і після поточного кадру повинен бути ключкадр.