Блоки Даних – Data-Blocks

The base unit for any Blender project is the data-block. Examples of data-blocks include: meshes, objects, materials, textures, node trees, scenes, texts, brushes, and even Workspaces.

../_images/files_data-blocks_outliner-blender-file-view.png

Огляд Файлу Blender’а – Blender File у Структураторі – Outliner.

Блок даних є загальною абстракцією дуже різних видів даних, який містить загальний набір базових функцій, властивостей та поведінок.

Деякі загальні характеристики:

  • Вони є первісним вмістом blend-файлу.

  • They can reference each other, for reuse and instancing. (Child/parent, object/object-data, materials/images, in modifiers or constraints too…)

  • Їх імена є унікальними у межах blend-файлу для даного типу.

  • Вони можуть бути додані/вилучені/редаговані/дубльовані.

  • Вони можуть бути пов’язані між різними файлами (дозволено тільки для обмеженого набору блоків даних).

  • Вони мають свої власні дані анімації.

  • They can have Custom Properties – Кастомні Властивості.

User will typically interact with the higher level data types (objects, meshes, etc.). When doing more complex projects, managing data-blocks becomes more important, especially when inter-linking blend-files. The main editor for that is the Outliner.

Not all data in Blender is a data-block, bones, sequence strips or vertex groups e.g. are not, they belong to armature, scene and mesh types respectively.

Типи Блоків Даних – Data-Block Types

../_images/files_data-blocks_id-types.png

Типи блоків даних з їх іконками.

Для орієнтира тут є таблиця типів блоків даних, що зберігаються у blend-файлах.

Link – Пов’язання

Пов’язування з Бібліотек, підтримує пов’язування з даними в інших blend-файлах.

Pack – Упакування

File Packing, supports file contents being packed into the blend-file (not applicable for most data-blocks which have no file reference).

Type – Тип

Link – Пов’язання

Pack – Упакування

Description – Опис

Дія – Action

Stores animation F-Curves.
Використовується як блок даних анімації,
and the Nonlinear Animation editor.

Арматура – Armature

Скелет, що використовується для деформування сітей.
Використовується як дані об’єктів арматур та модифікатором Armature.

Пензель – Brush

Використовується інструментами малювання.

Камера – Camera

Використовується як дані об’єктами камер.

Файл Кешу – Cache File

Використовується модифікаторами Mesh Cache.

Крива – Curve

Використовується як дані об’єктами кривих, шрифтів та поверхонь.

Шрифт – Font

Посилання на файли шрифтів.
Використовується даними об’єкта кривої текстових об’єктів.

Нарисний Олівець – Grease Pencil

2D/3D дані нарису використовуються об’єктами Grease Pencil.
Використовується як накладне допоміжне інфо
3D Viewport, Image, Sequencer & Movie Clip editors.

Колекція – Collection

Групуються та організуються об’єкти у сценах.
Використовується об’єктами примірників та у пов’язуванні бібліотек.

Зображення – Image

Файли зображень.
Використовується вузлами шейдерів та текстурами.

Ключі (Ключі Форм) – Keys (Shape Keys)

Сховище форм геометрії, яке може бути анімованим.
Використовується об’єктами сіті, кривої та решітки.

Освітлювач – Light

Використовується як дані об’єкта об’єктами освітлювачів.

Library

Посилання на зовнішній blend-файл.
Доступ з огляду Blender File Outliner’а.

Стиль Ліній – Line Style

Використовується рендерером FreeStyle.

Решітка – Lattice

Сітка, на якій базується деформація решіткою.
Використовується як дані об’єктів решіток та модифікатором Lattice.

Маска – Mask

Анімовані криві 2D маски.
Використовується вузлами компонування та смужками секвенсера.

Матеріал – Material

Задає властивості відтінення та текстурування рендера.
Використовується об’єктами, сітями та кривими.

Метакуля – Metaball

Ізоповерхня у 3D просторі.
Використовується як дані об’єктів метакуль.

Сіть – Mesh

Геометрія, утворювана вершинами/ребрами/гранями.
Використовується я дані об’єктів сітей.

Відеокліп – Movie Clip

Посилання на файл послідовності або відео.
Використовується у редакторі Movie Clip.

Дерево Вузлів - Node Tree

Групи повторно використовуваних вузлів.
Використовується у редакторах вузлів.

Об’єкт – Object

Елемент у сцені з локацією,
масштабом, обертом.
Використовується сценами та колекціями.

Крива Малювання – Paint Curve

Зберігає штрих малювання або ліплення.
Доступ від інструментів малювання.

Палітра – Palette

Зберігає передустави кольорів.
Доступ від інструментів малювання.

Частинка – Particle

Устави частинки.
Використовується системами частинок.

Light Probe – Проба Освітлення

Help achieve complex real-time lighting in EEVEE.

Сцена – Scene

Первісно зберігає усі показувані та анімовані дані.
Використовується як верхньо-рівневе сховище для об’єктів та анімації.

Звуки – Sounds

Посилання на звукові файли.
Використовується як дані об’єктів гучномовців.

Гучномовець – Speaker

Джерела звуків для 3D сцени.
Використовується як дані об’єктів гучномовців.

Текст – Text

Дані тексту.
Використовується скриптами Python та шейдерами OSL.

Текстура – Texture

2D/3D текстури.
Використовується пензлями та модифікаторами.

Менеджер Вікон – Window Manager

The overarching manager for all of Blender’s user interface.
Включає Робпростори, систему повідомлень, оператори та розкладки клавіш.

Світ – World

Визначаються глобальні устави рендера середовища.

Робпростір – Workspace

Розстава інтерфейсу користувача.
Використовується кожним вікном, яке має свій власний робпростір.

Час Життя – Life Time

Every data-block has its usage counted (reference count), when there is more than one, you can see the number of current users of a data-block to the right of its name in the interface. Blender дотримується загального правила, що невикористовувані дані зрештою вилучаються.

Оскільки прийнято додавати та вилучати багатьох даних у ході роботи, то це надає перевагу у тому, що не потрібно вручну управляти кожним одиничним блоком даних. Це працює через пропускання блоків даних з нульовою кількістю користувачів при записуванні blend-файлів.

Захищене – Protected

Оскільки блоки даних з нульовою кількістю користувачів не зберігаються, є моменти, коли вам бажано силувати ці дані зберігатися, незалежно від наявності для них користувачів.

If you are building a blend-file to serve as a library of assets that you intend to link to and from other files, you will need to make sure that they do not accidentally get deleted from the library file.

To protect a data-block, use the button with the shield icon next to its name. The data-block will then never be silently deleted by Blender, but you can still manually remove it if needed.

Спільне використання – Sharing

Блоки даних можуть спільно використовуватися серед інших блоків даних.

Приклади, де спільне використання даних є поширеним:

  • Спільне використання текстур матеріалами.

  • Спільне використання сітей між об’єктами (примірниками).

  • Спільне використання анімованих дій між об’єктами, наприклад, для вироблення спільного згасання усіх освітлювачів.

You can also share data-blocks between files, see linked libraries.

Зроблення Однокористувацьким – Make Single User

When a data-block is shared between several users, you can make a copy of it for a given user. To do so, click on the user count button to the right of its name. This will duplicate that data-block and assign the newly created copy to that usage only.

Примітка

Objects have a set of more advanced actions to become single-user, see their documentation.

Вилучення Блоків Даних – Removing Data-Blocks

Як зазначено у Life Time, блоки даних типово вилучаються, коли вони більше не використовуються. Вони можуть також бути вручну відв’язані – unlinked або видалені – deleted.

Unlinking a data-block means that its user won’t use it anymore. This can be achieved by clicking on the «X» icon next to a data-block’s name. Якщо ви відв’язуєте блок даних від усіх його користувачів, він зрештою буде видалений Blender’ом, як описано вище (якщо він не є захищеним).

Deleting a data-block directly erases it from the blend-file, automatically unlinking it from all of its users. This can be achieved by Shift-LMB on the «X» icon next to its name.

Попередження

Deleting some data-blocks can lead to deletion of some of its users, which would become invalid without them. The main example is that object-data deletion (like mesh, curve, camera…) will also delete all objects using it.

Ці дві операції також доступні у контекстному меню RMB-clicking on a data-block in the Outliner.