Scale Node – Вузол «Масштаб»

Вузол Scale -- «Масштаб».

Цей вузол масштабує розмір зображення.

Inputs – Уводи

Image – Зображення

Standard color input.

X, Y

Значення масштабу у напрямку даних осей, якщо для опції Space – «Простір» обрано значення Relative – «Відносно» або Absolute – «Абсолютно».

Properties – Властивості

Space – Простір

Координатний простір, відносно якого здійснюється масштабування.

Relative – Відносно

Відсоткові значення відносно розмірів зображення уводу.

Absolute – Абсолютно

Розмір зображення визначається використанням абсолютних піксельних значень.

Scene Size – Розмір Сцени

Змінює розмір зображення до розміру роздільності фінального рендера для сцени. Наприклад, рендеринг сцени зі стандартною роздільністю 1080p, але задання відсотка рендерення як 50%, буде продукувати зображення з 1080p, зі зменшенням масштабу сцени до 50% та із залишенням решти зображення як прозорість альфа.

Render Size – Розмір Рендера

Розмірності зображення задаються на панелі Render – «Рендер».

Stretch – Розтяг, Fit – Підгонка, Crop – Обрізка

Розтяг спотворює зображення так, що воно припасовується до розміру рендера. Підгонка масштабує зображення, допоки більша вісь не «припасується» до розміру рендера. Обрізка обрізає зображення так, щоб результат мав таку саму пропорцію боків, як і розмір рендера.

X, Y

Фактор зсуву для результатного масштабованого зображення.

Outputs – Виводи

Image – Зображення

Стандартний вивід кольорів.

Examples – Приклади

Наприклад, X: 0.5 та Y: 0.5 продукуватимуть зображення, ширина і висота якого буде половиною від того, які б вони були використані.

Використовуйте цей вузол для узгодження розмірів зображень. Більшість вузлів продукують зображення, що має такий самий розмір, як і зображення, що уводиться в їх верхній сокет зображення. Щоб рівномірно комбінувати два зображення різного розміру, друге зображення має отримати більший масштаб, щоб відповідати роздільності першого.