Emission – Емісія#

Reference – Довідка

Panel – Панель:

«Система Частинок > Емісія» – Particle System ‣ Emission

The Emitter system works just like its name says: it emits/produces particles for a certain amount of time. In such a system, particles are emitted from the selected object from the Start frame to the End frame and have a certain lifespan. These particles are rendered default as Halos, but you may also render this kind of particles as objects (depending on the particle system’s render settings, see Visualization).

Ці кнопки на панелі «Емісія» – Emission керують способом, яким частинки емітуються з часом:

Номер – Number

Максимальна кількість предківських частинок, використовуваних в симуляції.

Базис – Seed

Blender використовує це як стартову точку для продукування випадкових чисел під час симуляції.

Frame Start – Кадр Старту

The start frame of particle emission. You may set negative values, which enables you to start the simulation before the actual rendering.

Кінець – End

Кінцевий кадр емісії частинок.

Час життя – Lifetime

Тривалість життя (у кадрах) для частинок.

Випадковість Часу життя – Lifetime Randomness

A random variation of the lifetime of a given particle. The shortest possible lifetime is Lifetime × (1 - Random). Values above 1.0 are not allowed. For example with the default Lifetime value of 50 a Random setting of 0.5 will give you particles with a live span ranging from 50 frames to \(50 × (1.0 - 0.5) = 25\) frames, and with a Random setting of 0.75 you will get particles with live spans ranging from 50 frames to \(50 × (1.0 - 0.75) = 12.5\) frames.

Source – Джерело#

Reference – Довідка

Panel – Панель:

«Система Частинок > Емісія > Джерело» – Particle System ‣ Emission ‣ Source

Емітувати Із – Emit From

Визначає як і де частинки емітуються, даючи точний контроль за їх розподілом.

Порада

Ви можете використовувати групи вершин для обмеження емісії, що робиться на панелі Vertex Groups.

Vertices – Вершини

Емітує частинки з вершин сіті.

Faces – Грані

Емітує частинки з поверхні граней сіті.

Volume – Об’єм

Емітує частинки з об’єму, визначеною закритою сіттю.

Порада

Your mesh must be Manifold to emit particles from the volume. Some modifiers like the Edge Split Modifier break up the surface, in which case volume emission will not work correctly!

Вжити Стек Модифікаторів – Use Modifier Stack

Враховує, якщо увімкнено, будь-які модифікатори – Modifiers над, вище модифікатора «Частинка» – Particle у стеку модифікаторів – modifier stack при емітуванні частинок, інакше, при вимкненні, буде використовуватися оригінальна геометрія сіті.

Примітка

Зауважте, що частинки можуть відрізнятися на фінальному рендері, якщо ці модифікатори генерують різну геометрію для оглядвікна та рендера.

Розподіл – Distribution

Ці устави керують тим, як емісії частинок розподіляються по локаціях емісії при емітуванні з Faces або Volume.

Розкидано – Jittered

Частинки розміщуються через розкидані інтервали на елементах емітера.

Частинки/Грань – Particles/Face

Кількість емісій на грань (0 = автоматично).

Величина Розкидання – Jittering Amount

Величина розкидання, що застосовується для відбору.

Random – Випадково

Частинки емітуються з випадкових локацій на елементах емітера.

Grid – Сітка

Емісія частинок задається 3D сіткою та частинки біля/на елементах зберігаються.

Інвертувати Сітку – Invert Grid

Інвертується те, що вважається об’єктом, а що ні.

Гексагонально – Hexagonal

Використовує гексагональну сітку, шестибічну за формою, замість прямокутної.

Роздільність – Resolution

Роздільність сітки.

Random – Випадково

Додає випадковий зсув для локацій сітки.

Випадковий Порядок – Random Order

Цей елемент емітера вмикає здійснення емісії частинок у випадковому порядку замість прямолінійного (одна за одною).

Не доступно для розподілу типу Grid.

Рівномірний Розподіл – Even Distribution

Розподіл частинок робиться рівномірним на основі площі елементів поверхні, тобто малі елементи емітують менше частинок, ніж більші елементи, так що щільність частинок є рівномірною.