Introduction – Вступ#

Драйвери є способом для керування значеннями властивостей за допомогою функції або математичного виразу.

Ефективно, драйвери складаються з:

  • Конфігурація драйвера – driver configuration, що визначає нуль, один або більше увідних значень, використовуючи інші властивості або канали трансформації об’єкта, та комбінує їх за допомогою передвизначеної математичної функції або кастомного виразу на Python.

  • Анімація – animation Ф-Кривої – F-Curve, що розкладає вивід конфігурації драйвера на фінальне значення для застосування скеровуваної властивості.

Як приклад, обертання Object 1 може керуватися масштабом Object 2. Потім кажуть, що масштаб Object 2 керує drives обертанням Object 1.

Драйвери не лише безпосередньо задають значення властивості для значення іншої, вони можуть також комбінувати кілька одночасно значень, використовуючи фіксовану функцію або вираз на Python та далі модулювати його за допомогою вручну визначеної кривої та/або стеку модифікаторів.

Драйвери є надзвичайно потужним засобом для будування оснасток та типово використовуються для скеровування трансформ кісток та впливу, примусів дій та модифікаторів, часто використовуючи кастомні властивості як уводи.

Graph View – Огляд «Граф»#

../../_images/animation_drivers_introduction_fcurve.png

Крива драйвера у редакторі драйверів Drivers editor.#

Головна область редактора драйверів Drivers editor показує Ф-Криву F-Curve, що представляє функцію драйвера.

Вісь X axis розкладається на вивідне значення конфігурації драйвера. Одиниці залежать від укладу.

Вісь Y axis показує значення, застосоване до властивості цілі. Одиниці залежать від властивості.

У прикладі на цьому зображенні, якщо значення драйвера є 2.0, то значення властивості буде 0.5.

The default F-Curve is an identity map, i.e. the value produced by the driver configuration is applied to the driven property unchanged. If the driver output value is 2.0, the property will be 2.0.

Функція драйвера може визначатися мистецько за допомогою держаків кривої Безьє або математично за допомогою тригонометричних функцій або поліноміальних виразів, таких як \(y = a + bx\). До того ж, функція може також процедурно модулюватися за допомогою шуму або циклічних повторень. Дивіться Modifiers для отримання детальнішої інформації.

Driver Configuration – Конфігурація Драйвера#

Панель Drivers panel показує уклад для драйвера.

Драйвер може мати нуль, одну або більше змінних. Змінні визначають, які властивості, канали трансформацій об’єктів або відносні відстані між об’єктами, використовуються драйвером як уводи.

Тип type драйвера визначає, як ці змінні використовуються. Цей тип може бути:

  • вбудована функція: наприклад, сума значень змінних, або

  • скриптовий вираз: довільний вираз на Python, що посилається на змінні за їх іменами.

Ця конфігурація драйвера виводить одиничне значення, яке змінюється, коли змінюється змінна. Це значення далі обчислюється через криву функції драйвера для продукування результату, що буде застосований до керованої властивості.

Notes on Scripted Expressions – Примітки щодо Скриптових Виразів#

Коли драйвер використовує скриптовий вираз Scripted Expression, то Blender може обчислювати його без використання повністю функціонального інтерпретатора Python, якщо він досить простий. Це означає, що драйвери є швидкими для обчислення за допомогою простих ділень, додавань та інших «простих» виразів. Вбудовані функції завжди обчислюються нативно.

Дивіться Simple Expressions про вичерпний список виразів, що можуть бути обчислені природно.

Коли вираз не є простим, то він буде обчислюватися за допомогою Python. Як результат, драйвер буде повільнішим та існує ризи безпеки, якщо автор коду Python невідомий. Це важливо враховувати при важких сценах та при спільному використанні файлів з іншими людьми. Дивіться також: Auto run.