Замісник – Proxy

As projects involve increasingly high-resolution footage, the performance of the video preview can decrease drastically. To combat this, proxies are used to maintain a smooth editing experience without compromising visual fidelity.

Proxies are optimized, lower-resolution, versions of original video files that are used as a substitute of the high-quality source videos to increase playback performance. For rendering out the final project, the original, high quality source files are used.

Proxy Settings

Reference – Довідка

Panel – Панель:

«регіон Бічносмуги > Замісник і Часкод > Устави Замісника» – Sidebar region ‣ Proxy & Timecode ‣ Proxy Settings

Сховище – Storage

Визначає чи будуть замісники для індивідуальних смужок, чи для всієї послідовності.

По Смужках – Per Strip:

Замісники зберігаються у каталозі уводу.

Проектування – Project:

Усі замісники зберігаються в одному каталозі.

Каталог Замісника – Proxy Directory

Локація для збереження замісників для проекту.

Задати Замісники Вибраних Смужок – Set Selected Strip Proxies

Установлюються розмір замісника та стяг перезапису для всіх вибраних смужок.

Перебудувати Замісник та Індекси Часкоду – Rebuild Proxy and Timecode Indices

Generates Proxies and Timecodes for all selected strips, same as doing Strip ‣ Rebuild Proxy and Timecode Indices.

Strip Proxy & Timecode

Reference – Довідка

Panel – Панель:

«регіон Бічносмуги > Замісник і Часкод > Замісник і Часкод Смужки» – Sidebar region ‣ Proxy & Timecode ‣ Strip Proxy & Timecode

../../../../_images/video-editing_sequencer_sidebar_proxy_panel.png

Once you have chosen the Proxy/Timecode options, you need to select all strips for which you want proxies to be built. Then use Strip ‣ Rebuild Proxy and Timecode Indices, or button in Proxy Settings panel. Once all proxies are built, they will be ready to use.

In order to use proxies, you have to select matching Proxy Render Size in the Sequencer preview Sidebar panel.

Custom Proxy
Directory

Стандартно, усі генеровані зображення замісника зберігаються у теці з оригінальним фільмоматеріалом – <path of original footage>/BL_proxy/<clip name>, але ця локація може бути задана і вручну за допомогою цієї опції.

File – Файл

Allows you to use preexisting proxies.

Resolutions

Buttons to control how big the proxies are. The available options are 25%, 50%, 75%, 100 percent of original strip size.

Overwrite – Перезапис

Зберігає поверх будь-які наявні вже замісники у каталогу сховища замісників.

Quality – Якість

Defines the quality of the images used for proxies.

Індекс Часкоду – Timecode Index

When you are working with footage directly copied from a camera without preprocessing it, there might be bunch of artifacts, mostly due to seeking a given frame in sequence. This happens because such footage usually does not have correct frame rate values in their headers. This issue can still arise when the source clip has the same frame rate as the scene settings. In order for Blender to correctly calculate frames and frame rate there are two possible solutions:

  1. Передобробити ваше відео за допомогою, наприклад, кодека MEncoder для виправлення заголовка файлу та вставки коректних ключкадрів.

  2. Скористатися опцією Proxy/Timecode – «Замісник/Часкод» у Blender’і.

None – Нема:

Не використовувати жодний часкод.

Record Run – Хід Запису:

Використовуються зображення в порядку, в якому вони записані.

Free Run – Вільний Хід:

Використовується глобальний часоштамп, записаний пристроєм запису.

Free Run (Rec Date) – Вільний Хід (Час Запису):

Інтерполюється глобальний часоштамп з використанням часу і дати запису, записаних пристроєм записування.

Record Run No Gaps – Хід Запису Нема Пропусків:

Хід запису, але ігноруються часкод, зміни в частоті кадрів або випадання.

Примітка

Record Run – це часкод, що зазвичай є найкращим для використання, але якщо джерельний файл є повністю пошкодженим, то Record Run No Gaps буде єдиним шансом отримати прийнятний результат.