Візуальний Ефект «Пікселізація» – Pixelate Visual Effect

Візуальний Ефект Pixelate показує об’єкт як пікселізоване зображення.

Options – Опції

../../_images/grease-pencil_visual-effects_pixelate_panel.png

Візуальний Ефект «Пікселізація» – Pixelate.

Size X, Y

Горизонтальний та вертикальний розмір фінальних пікселів для застосування.

Anti-aliasing

Applies an anti-aliasing effect to the resulting pixels.

Example – Приклад

Зразки Ефекту Pixelate.
../../_images/grease-pencil_visual-effects_pixelate_size-0.png

Оригінальне зображення.

../../_images/grease-pencil_visual-effects_pixelate_size-20.png

Size: 20 px.

../../_images/grease-pencil_visual-effects_pixelate_size-100.png

Size: 100 px.

../../_images/grease-pencil_visual-effects_pixelate_size-200.png

Size: 200 px.