Maintain Volume Constraint – Примус «Підтримання Об’єму»

Примус Maintain Volume – «Підтримання Об’єму» лімітує об’єм сіті або кістки заданою пропорцією відносно оригінального об’єму.

Options – Опції

../../../_images/animation_constraints_transform_maintain-volume_panel.png

Maintain Volume Constraint – Примус «Підтримання Об’єму».

Mode – Режим

Вказує, як примус обробляє масштабування не-вільних осей.

Strict – Суворо

Цей режим заміщає невільне масштабування осі, щоб суворо підтримувати визначений об’єм. Лише пропорція між масштабуванням невільних осей пропускається.

Uniform – Рівномірно

Цей режим підтримує об’єм, як визначено, лише тоді, коли масштабування перед примусом є рівномірним. Відхилення від рівномірного масштабування на невільних осях пропускаються.

Single Axis – Одинична Вісь

Цей режим підтримує об’єм лише тоді, коли об’єкт масштабується просто по його вільній осі. Будь-яке додаткове масштабування по невільних осях пропускається.

Free Axis – Вільна Вісь

Вісь для вільного масштабування об’єкта.

Volume – Об’єм

Об’єм спокою кістки.

Owner – Володілець

Цей примус дозволяє вам обрати, в якому просторі обчислювати властивості трансформування його володільця. Для отримання додаткової інформації дивіться common constraint properties.

Influence – Вплив

Керує відсотком впливу, який цей примус має на об’єкт. Дивіться докладніше common constraint properties.

Example – Приклад