Keying Node – Вузол «Ключування»

Вузол Keying -- «Ключування».

Вузол Keying – «Ключування» є універсальним засобом для вилучення «зеленого екрана» / «синього екрана». Він здійснює як ключування колірності для вилучення тла, так і усунення розтікання, знерозтікання для коректування відкидання кольору з тла. Додатково, ви можете здійснювати загальні операції, які використовуються для підправлення результатного матте.

Inputs – Уводи

Image – Зображення

Standard color input.

Key Color – Колір Ключа

The color of content to be removed. This may be a single color, or a reference image such as generated by the Keying Screen Node.

Garbage Matte – Матте Сміття

Факультативна маска області(ей), що завжди виключаються з виводу. Це вилучається зі згенерованого матте ключа колірності.

Core Matte – Матте Сутності

Факультативна маска області(ей), що завжди включаються у вивід. Це зливається зі згенерованим матте ключа колірності.

Properties – Властивості

Pre Blur – Перед Розмив

Зменшуються ефекти колірного шуму в зображенні шляхом розмивання лише кольору на задану кількість із залишенням світності неторканою. Це буде впливати лише на розрахунок матте, а не на результатне зображення.

Screen Balance – Баланс Екрана

Це баланс між каналами кольорів у порівнянні з кольором ключа. 0.5 буде усередненням інших каналів (червоного і синього у випадку зеленого екрана).

Це може бути підправлено у тандемі з уставами Clip Black – «Відсік Чорного» та Clip White – «Відсік Білого» при виводі даних через вивід Matte – «Матте» для створення маски з оптимальним відокремленням.

Despill Factor – Фактор Знерозтікання

Controls how much color bleed from the key color is removed from the input image: 0 means no despilling, 1 means all possible spilling will be removed. The underlying implementation is the same as adjusting the Unspill amount of the Color Spill Node.

Despill Balance – Баланс Знерозтікання

This controls how the color channels are compared when computing spill, affecting the hue and shade of the corrected colors. It is similar to setting the Limiting Channel in the Color Spill Node.

Edge Kernel Radius – Радіус Ядра Країв

Визначає радіус у пікселях, що використовується для визначення краю.

Edge Kernel Tolerance – Допуск Ядра Країв

Визначає поріг, використовуваний для перевірки, чи пікселі у радіусі є такими ж, як поточний піксель: якщо різниця між кольорами пікселів є вищою, ніж цей поріг, то така точка буде вважатися краєм.

Clip Black – Відсік Чорного

This sets the threshold for what becomes fully transparent in the output (black in the matte). It should be set as low as possible. Uneven backdrops will require this value to be increased. Use of the Keying Screen Node can help keep this value low. You may also use a Garbage Matte to exclude problematic areas.

Це значення не впливає на області, виявлені як краї, щоб гарантувати збереження детальності країв.

Clip White – Відсік Білого

Це задає поріг того, що стає повністю безпрозорим у виводі (білим у матте). Воно повинно встановлюватися якомога вищим. Кольори, близькі до зеленого на передньоплані, можуть вимагати зменшення цього значення та/або налагодження балансу екрана Screen Balance. Особливо проблематичні частини можуть виправлятися за допомогою матте сутності Core Matte замість низького значення Clip White.

Це значення не впливає на області, виявлені як краї, щоб гарантувати збереження детальності країв.

Dilate/Erode – Розширення/Звуження

Збільшується (додатні числа) або зменшується (від’ємні числа) матте на зазначену кількість пікселів. Це подібне до використання вузла Dilate/Erode Node – «Розширення/Звуження» над матте.

Це простий спосіб включити більше або менше вздовж країв матте, особливо у комбінуванні з уставою Post Blur – «Після Розмив».

Feather Falloff – Спад Розтушовки

Норма спаду по краях маски при їх розтушуванні, для управління детальністю країв.

Feather Distance – Відстань Розтушовки

Керує, наскільки матте розтушовується всередину (від’ємне число) або назовні (додатне число).

Post Blur – Після Розмив

Робить матте менш різким, для плавніших переходів у фон та скорочення шуму.

Outputs – Виводи

Image – Зображення

Оброблене зображення за допомогою Matte, застосоване до каналу прозорості Alpha Channel.

Matte – Матте

Output matte to use for checking the quality of the key, or to manually apply using a Set Alpha Node or Mix Node.

Edges – Краї

Показує, які краї були виявлені на матте. Корисно для наладження Edge Kernel Radius та Edge Kernel Tolerance.

Порада

Якщо є проблеми з краями матте, то може допомогти почати з наладження параметрів Edge Kernel перед налагодженням розтушування. Виявлені краї не є суб’єктом порогів Clip Black / Clip White для збереження витонченої детальності країв. Ви можете перевірити виявлення країв шляхом під’єднання вузла Viewer Node – «Оглядач» до виводу Edges – «Краї».

Різкіші виявлені краї (менший Edge Kernel Radius, як 2 / більший Edge Kernel Tolerance, як 0.4) будуть створювати чіткіше матте, але можуть давати втрату деякої детальності, як розпатлані волосинки. Чітке матте – це добре, але зникомі або мерехтливі волосинки дратують.

Товсті краї (більший Edge Kernel Radius, як 8 / менший Edge Kernel Tolerance, як 0.05) будуть захоплювати більше деталей країв, але можуть також продукувати ореол навколо суб’єкта. Цей ореол може наладнуватися за допомогою керувальників Feather разом з Dilate/Erode.