Constraints – Примуси

Interface – Інтерфейс

Motion Tracking – Відстежування Руху

Transform – Трансформа

Tracking – Відстежування

Relationship – Відношення