Constraints – Примуси

Інтерфейс – Interface

Motion Tracking – Відстежування Руху

Transform – Трансформа

Tracking – Відстежування

Relationship – Відношення