Propagate – Поширення

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Pose Mode – Режим Пози

Menu – Меню:

Pose ‣ Propagate – «Поза > Поширення»

Shortcut – Шоткат:

Alt-P

Засіб поширення Propagate копіює позу вибраних кісток на поточному кадрі на ключкадри, як визначено режимом завершення Termination Mode. Він автоматизує процес копіювання та вставляння.

Termination Mode – Режим Завершення

Режими, які визначають, як вирішується коли зупинити перезапис ключкадрів.

To Next Keyframe – До Наступного Ключкадру

Просто копіює позу в перший ключкадр після поточного кадру (але не включаючи будь-який ключкадр на останньому).

To Last Keyframe – До Останнього Ключкадру

Просто заміниться останній ключкадр (тобто, дія зробиться циклічною).

Before Frame – Перед Кадром

У всіх ключкадрах між поточним кадром та кінцевим кадром End frame. Ця опція найкраще підходить для використання зі скриптів через труднощі з установленням цього значення кадру, хоча це можливо задати вручну за допомогою панелі Наладнати Останню Операцію – Adjust Last Operation, при необхідності.

Before Last Keyframe – Перед Останнім Ключкадром

У всіх ключкадрах від поточного кадру, допоки більше вже не знайдеться.

On Selected Keyframes – На Вибраних Ключкадрах

Застосується поза вибраних кісток у всіх вибраних ключкадрах.

On Selected Markers – На Вибраних Маркерах

У всіх ключкадрах, що трапляються на кадрах з маркерами сцен Scene Markers після поточного кадру.

End Frame – Кадр Кінця

Визначає верхню межу для діапазону кадрів, в межах якого буде вплив на ключкадри (з нижньою межею на поточному кадрі).