Face – Обличчя#

Ці типи оснасток імплементують компоненти модульної грані.

face.basic_tongue#

Generates a simple tongue, extracted from the original PitchiPoy super_face rig.

B-Bone Segments (integer) – Сегменти З-Кістки (цілочислове)

Визначає кількість сегментів з-кістки, на яку керувальник підправлення буде розділятися.

Primary Control Layers – Первинні Шари Керування

Optionally specifies bone collections for the main control.

face.skin_eye#

Імплементує предківський контролер parent controller системи покриву, що управляє двома ланцюгами покриву для верхньої та нижньої повік на додаток до генерування механізму обертання ока.

Ця оснастка повинна мати два нащадкові ланцюги покриву з іменами, що містять зазначення симетрії .T та .B, для відмічення верхньої та нижньої повік, які з’єднані в їх кінцях, формуючи кутки очей. Ці ланцюги оснащуються так, щоб слідувати за поверхнею ока та крутитися відносно її нормалі.

Крім того, вона створює цільові керувальники для націлювання очей, включаючи задавальний керувальник, який спільно використовується всіма очима під однією і тією ж оснасткою. Повіки оснащуються так, щоб слідувати за рухом очного яблука з регульованим впливом.

Eyeball and Iris Deforms – Деформи Очного яблука та Райдужки

Генерує кістки деформ для очного яблука та райдужки, остання копіює масштаб XZ з керувальника цілі ока. Райдужка розміщується на хвості кістки ORG.

Eyelid Detach Option – Опція Відкріплення Повіки

Генерує повзунок для вимкнення механізму, що утримує керувальники повік приліпленим до поверхні ока.

Split Eyelid Follow Slider – Повзунок Слідування Розділення Повік

Генерує два окремі повзунки для керування впливом обертання ока на рух по X та Z повік.

Eyelids Follow Default – Стандарт Слідування Повік

Залежно від Split Eyelid Follow Slider визначає стандартні значення для повзунків слідування розділенням або фіксовані фактори, на які буде множитися одиничне спільне значення повзунка впливу слідування.

face.skin_jaw#

Імплементує предківський контролер parent controller системи покриву, що управляє однією чи кількома петлями ланцюгів покриву рота у відповідь на рух щелепи та керувальників рота.

Оснастка повинна мати одну або кілька петель нащадкових ланцюгів, кожна з яких сформована чотирма ланцюгами покриву, із симетричними іменами, що містять зазначення .T/.B та .L/.R.

Петлі губ сортуються в шари на основі відстані від кутків спільного центру та оснащуються змішаним впливом щелепи та задавальним керувальником рота. Інші нащадкові оснастки стають нащадками щелепи.

Bottom Lip Influence – Вплив Нижньої Губи

Визначає вплив щелепи на внутрішню нижню губу з вимкненим блокуванням рота.

Locked Influence – Вплив на Блоковане

Визначає вплив щелепи на обидві губи заблокованого рота.

Secondary Influence Falloff – Вторинний Спад Впливу

Визначає фактор, на який вплив зникає з кожною наступною петлею губи (для петель нижньої губи це змішання відсувається від внутрішньої нижньої губи до повного впливу щелепи).