Animation – Анімація

Секція Animation дозволяє вам управляти уставами, що стосуються анімації – Animation. Це включає, як редактори виглядають, а також деякі різні властивості засобів.

../../_images/editors_preferences_section_animation.png

Секція Animation – «Анімація» в уподобаннях Preferences Blender’а.

Timeline – Часолінія

Ці устави керують речами у Часолінії – Timeline.

Allow Negative Frame – Дозвіл Від’ємних Кадрів

Програвання та анімації можуть відбуватися у від’ємних діапазонах кадрів.

Minimum Grid Spacing – Мінімум Інтервалу Сітки

Мінімальна кількість пікселів між лініями сітки.

Timecode Style – Стиль Часкоду

Format of timecodes displayed when not displaying timing in terms of frames.

Minimal Info:

Most compact representation, uses „+“ as separator for sub-second frame numbers, with left and right truncation of the timecode as necessary.

SMPTE (Full):

Full SMPTE timecode (format is HH:MM:SS:FF).

SMPTE (Compact):

SMPTE timecode showing minutes, seconds, and frames only – hours are also shown if necessary, but not by default.

Compact with Decimals:

Similar to SMPTE (Compact), except that the decimal part of the second is shown instead of frames.

Only Seconds:

Direct conversion of frame numbers to seconds.

Zoom to Frame Type – Тип Зуму до Кадру

Визначає, який діапазон часу (навколо курсора) буде показуватися, коли здійснюється View Frame – «Кадр в Огляд» Numpad0.

Keep Range – Утримання Діапазону:

Поточно показуваний діапазон часу зберігається.

Seconds – Секунди:

Кількість секунд, визначених у полі Zoom Seconds – «Секунди Зуму», буде показуватися навколо курсора.

Keyframes – Ключкадри:

Кількість ключкадрів анімації, визначених у полі Zoom Keyframes – «Ключкадри Зуму», будуть показуватися навколо курсора.

Keyframes – Ключкадри

Ці устави керують ключкадрами – Keyframes, які є будівельними блоками для анімацій.

Default Key Channels

Which channels to insert keys at when no keying set is active.

Location – Локація:

Inset keyframes for an object’s Location.

Rotation – Обертання:

Inset keyframes for an object’s Rotation.

Scale – Масштаб:

Inset keyframes for an object’s Scale.

Rotation Mode – Режим Обертання:

Inset keyframes for an object’s Rotation Mode.

Custom Properties – Кастомні Властивості:

Inset keyframes for Custom Properties – Кастомні Властивості.

Only Insert Needed – Вставлення Лише Необхідного

Це буде вставляти ключкадри тільки, якщо значення властивості змінилося та відрізняється.

Вручну – Manual:

When keying manually, skip inserting keys that don’t affect the animation.

Auto – Авто:

Auto-Keying will skip inserting keys that don’t affect the animation.

Keyframing – Visual Keying

Коли об’єкт використовує примуси, то значення властивості об’єкта фактично не змінюється. Visual Keying – візуальне ключування буде додавати ключкадри для властивості об’єкта зі значенням на основі візуальної трансформації від примуса.

Auto-Keyframing – Авто-Ключкадрування
Enable in New Scenes – Увімкнення у Нових Сценах

Стандартно вмикає «Авто Ключкадр» – Auto Keyframe для нових сцен.

Show Warning – Показ Попередження

Показує попередження на верху справа оглядвікна 3D Viewport, при переміщенні об’єктів, якщо увімкнено Auto Keyframe – «Авто Ключкадр».

Only Insert Available – Вставлення Лише Доступного

This will only add keyframes to channels of F-Curves that already exist.

Дивись також

Дізнайтеся більше про авто-ключкадрування тут – Auto-Keyframing.

F-Curves – Ф-Криві

Ці устави керують тим, як Ф-Криві – F-Curves виглядають та їх стандартною поведінкою.

Unselected Opacity – Безпрозорість Невибраного

Керує безпрозорістю невибраних Ф-Кривих – F-Curves відносно фону редактора графів Graph Editor.

Default Smoothing Mode – Стандартний Режим Згладжування

Controls the behavior of automatic curve handles for newly created F-Curves.

Default Interpolation – Стандартна Інтерполяція

Керує стандартною інтерполяцією – Interpolation для новостворених ключкадрів.

Default Handles – Стандартні Держаки

Controls the default Handle for newly created F-Curves.

XYZ to RGB – XYZ у RGB

Колір для кривих X, Y, або Z для анімації (локація, масштаб або обертання) є таким же, як колір для осей X, Y та Z.

Channel Group Colors

Показуються групи та канали з кольорами, що відповідають їх відповідним групам.

Only Show Selected F-Curve Keyframes

Показує маркери ключкадрів лише на вибраних кривих.

Use High Quality Display – Вжиття Високо Якісного Показу

Display F-Curves using Anti-Aliasing and other effects (disable for a better performance).