Deform – Деформа#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

All Modes – Усі Режими

Panel – Панель:

Bone ‣ Deform – «Кістка > Деформа»

../../../../_images/animation_armatures_bones_properties_deform_panel.png

Панель Deform – «Деформа».#

На цій панелі ви можете задавати опції деформації для кожної кістки.

Вимикання стяга у заголовку цієї панелі запобігає взагалі деформуванню геометрії кістки, заміщуючи будь-які вагомості, що могли бути призначені перед цим; це приглушує цей вплив.

Це також виключає активну кістку з автоматичного розрахунку вагомостей, коли сіть приріднена до арматури за допомогою засобу Armature Deform – «Деформа Арматури» з опцією With Automatic Weights – «З Автоматичними Вагомостями».

Envelope – Оболонка#

../../../../_images/animation_armatures_bones_structure_envelope-edit-mode.png

Зони впливу кістки за методом оболонок.#

Оболонки – найзагальніший метод покривання. Він працює з усіма доступними типами об’єктів для покривання (сіті, решітки, криві, поверхні та тексти). Він базується на близькості між кістками та їх геометрією, кожна кістка має дві різних області впливу, показані у візуалізації Envelope:

  • Внутрішня область, що матеріалізована «суцільною» частиною кістки, і керується обидвома радіусами, кореня та верхівки.

  • Зовнішня область, матеріалізована світлішою частиною навколо кістки, та керується уставою Distance – «Відстань».

Дивись також

Як редагувати ці властивості, дивіться editing pages.

Envelope Distance – Відстань Оболонки

Ця Відстань визначає об’єм, який є діапазоном, у межах якого кістка має вплив на вершини деформованого об’єкта. Кістка все менше і менше впливає на геометрію, як цей вплив зникає за правилом квадратичного загасання.

../../../../_images/animation_armatures_bones_properties_deform_envelope-distance.png

Одинична кістка з різними розмірами оболонки.#

Envelope Weight – Вагомість Оболонки

Властивість кістки, що керує глобальним впливом її на деформований об’єкт при використанні методу оболонок.

Це корисно лише для частин геометрії, які є «спільними», під впливом більше, ніж однієї кістки (як правило, на суглобах…) – кістка з високою вагомістю матиме більший вплив на результат, ніж кістка з низькою вагомістю… Зауважте, що коли задано як 0.0, то це має такий же ефект, як і вимикання опції Deform.

Envelope Multiply – Множення Оболонки

Ця опція керує тим, як ці два деформувальні методи взаємодіють, коли вони обидва увімкнені. Стандартно, коли вони обидва активні, всі вершини, що належать принаймні одній групі вершини, деформуються лише за допомогою методу груп вершин. Інші «сирітські» вершини обробляються методом оболонок. Коли ви вмикаєте цю опцію, «вплив деформації», який ця кістка б мала на вершину (на основі устав її оболонки), множиться на вагомість цієї вершини у відповідній групі вершин. Іншими словами, метод груп вершин додатково «виважується» методом оболонок.

Radius Head, Tail – Радіус Голова, Хвіст

Задається радіус для голови та хвоста кісток оболонки. Усередині цього об’єму, геометрія, на яку кістка повністю впливає.

../../../../_images/animation_armatures_bones_properties_deform_envelope-radius.png

Всі три кістки арматури використовують Envelope Weight.#

1-ша має стандартне значення радіусу, дві інші – різні значення радіусу для Хвоста і Голови.