Texture – Текстура#

Призначає текстуру на штрих Freestyle.

../../../../_images/render_freestyle_parameter-editor_line-style_texture_tab.png

Line Style: Texture.#

Вжити Вузли – Use Nodes

У Cycles текстури визначаються за допомогою Nodes шейдерів.

Інтервал Уздовж Штриха – Spacing Along Stroke

Дозволяє задати «темп» текстур, розкладених уздовж довжини штрихів.

Йти до Текстур Стилю Ліній – Go to LineStyle Textures

A shortcut to the line style texture properties in the other Textures tab of the Properties. Make sure to first enable Use Nodes.

Nodes – Вузли#

Вузол «UV Уздовж Штриха» – UV Along Stroke Node#

../../../../_images/node-types_ShaderNodeUVAlongStroke.webp

Вузол «UV Уздовж Штриха» – UV Along Stroke Node.#

Увідний вузол UV Along Stroke розкладає текстури уздовж довжини штриха, роблячи можливим імітування нарисів олівцем, малювальним пензлем та іншими художніми засобами.

Примітка

These UV maps become available only during the Freestyle rendering process. Hence, the UV Along Stroke node cannot be replaced by the conventional UV Map input node which takes an existing UV map already defined as part of mesh data.

Inputs – Уводи#

Цей вузол не має уводів.

Properties – Властивості#

Вжити Кінчики – Use Tips

Дозволяє використати нижні чверті зображення текстури для головного та хвостового кінчиків штриха, тоді як верхня її половина буде застосована для тіла штриха.

Outputs – Виводи#

UV

Розкладки UV, визначені уздовж штрихів.

Вузол «Вивід Стилю Ліній» – Line Style Output Node#

../../../../_images/node-types_ShaderNodeOutputLineStyle.webp

Вузол «Вивід Стилю Ліній» – Line Style Output Node.#

Вузол Line Style Output визначає, як змішувати інформацію текстури у базовому кольорі стилів ліній.

Inputs – Уводи#

Color – Колір

Увід кольору для текстури.

Фактор Кольору – Color Factor

Стандартний фактор змішування для значення Color.

Alpha – Альфа

Увід альфа для текстури.

Фактор Альфа – Alpha Factor

Стандартний фактор змішування для значення Alpha.

Properties – Властивості#

Mix – Мішання

The Blend mode can be selected in the select menu. Дивіться Color Blend Modes щодо деталей про кожен режим змішування.

Clamp – Затиск

Лімітує найвищі значення кольору порогом 1.0.

Outputs – Виводи#

Цей вузол немає жодних виводів.

Example – Приклад#

The image below shows a typical shader node tree that maps a floral texture image along strokes. The UV Along Stroke input node retrieves UV maps defined by Freestyle along generated strokes, and passes them to the Vector input channel of the Image Texture node. A texture image is selected in the Image Texture node, and its color is inputted to the Alpha channel of the Line Style Output node. Since the Alpha Factor is set to one, the texture image replaces the base alpha transparency of the active line style (shown in the Freestyle Line Style panel). On the other hand, the Mix blend mode is selected in the Line Style Output node with the Color Factor set to zero, so that the gradient line color specified in the active line style is applied along strokes.

../../../../_images/render_freestyle_parameter-editor_line-style_texture_uv-along-stroke-example.png

Example of Line Style Nodes (blend-file).#

It is noted that the texture image FS_floral_brush.png shown in the screen capture is an example of Freestyle brush images with tips. Specifically, the upper half of the image is used as a seamless horizontal tile of the stroke body. Whereas the parts in the lower half are tips (stroke caps) at both ends of the stroke.