Editing – Редагування#

Context Menu – Контекстне Меню#

Показ контекстного меню для блоку даних за допомогою RMB на іконці або імені. Залежно від типу передвибраних блоку(ів) даних ви будете мати всі або частину з наступних опцій:

Copy/Paste – Копія/Вставка

Копіює/вставляє вибрані блоки даних.

Видалення – Delete

Видаляє вибраний блок даних.

Select, Select Hierarchy, Deselect – Вибір, Вибір Ієрархії, Зневибір

Додає об’єкт у поточне вибрання без роблення його активним.

Collections – Колекції#

Колекції є способом, який Blender використовує для організування сцен. Колекції містять об’єкти та все інше в сцені. Вони можуть включати самі колекції та є повністю рекурсивними.

Дивись також

Читайте більше тут – Collections.

New – Нове

Створює нову колекцію.

Duplicate Collections – Дублікат Колекцій

Рекурсивно дублює колекцію, включаючи всі нащадкові колекції, об’єкти та дані об’єктів.

Duplicate Linked – Дублікат Пов’язано

Дублюється вся ієрархія з утриманням вмісту пов’язаним з оригіналом.

Delete Hierarchy – Видалення Ієрархії

Видаляє колекцію та вилучає всі її нащадкові об’єкти чи колекції. Важливо відзначити, що це видаляє лише колекцію, якщо нащадкові об’єкти є частиною іншої колекції, то вони будуть залишатися в колекції сцени та їх блоки даних не будуть видалені з blend-файлу.

Instance to Scene – Примірник у Сцену

Створює новий примірник колекції – collection instance.

Visibility – Видимість

Керує видимістю колекції в оглядвікні 3D Viewport та фінальному рендері.

Isolate – Ізолят

Ховає усі колекції, за винятком вибраної колекції та будь-яких предківських колекцій (якщо такі існують).

Show/Hide – Показ/Схов

Показує/Ховає вибрану колекцію з Шару Огляду – View Layer.

Show/Hide Inside – Показ/Схов Всередині

Показує/Ховає всі елементи, що є членами вибраної колекції, включаючи нащадкові колекції, з Шару Огляду – View Layer.

Enable/Disable in Viewports – Увімкнення/Вимкнення в Оглядвікнах

Вмикає/вимикає показування в Шарі Огляду – View Layer.

Enable/Disable in Renders – Увімкнення/Вимкнення в Рендерах

Вмикає/вимикає видимість колекції у рендерах.

View Layer – Шар Огляду

Керує взаємодіями колекції з шаром огляду – View Layer.

Disable/Enable in View Layer – Вимкнення/Увімкнення в Шарі Огляду

Вимикає/Вмикає колекцію у шарі огляду.

Set Color Tag – Задання Значника Кольору

Призначає або зчищає значник, тег кольору – color tag колекції для вибраної колекції.

ID Data – Дані за Ідентифікатором#

Unlink – Відв’язання

Для відв’язання блоку даних від його «володільця» (наприклад, матеріал від його сіті).

Make Local – Зроблення Локальним

Створює «локальний» дублікат цього блоку даних.

Make Single User – Зроблення Однокористувацьким

Ця функція ще не імплементована.

Видалення – Delete

Видаляє вибраний блок даних.

Make Library Override – Зроблення Заміщення Бібліотеки

Зроблення локальним заміщення – override цього пов’язаного блоку даних.

Make Library Override Hierarchy – Зроблення Ієрархії Заміщення Бібліотеки

Зроблення локальним заміщення – override цього пов’язаного блоку даних та його ієрархії залежностей.

Reset Library Override – Скинення Заміщення Бібліотеки

Скинення цього локального заміщення – override до його пов’язаних значень.

Reset Library Override Hierarchy – Скинення Ієрархії Заміщення Бібліотеки

Скинення цього локального заміщення – override до його пов’язаних значень, а також його ієрархії залежностей. Це дозволяє вам оновлювати локальні заміщення, коли відношення між блоками даних змінюється в даних пов’язаної бібліотеки.

Resync Library Override Hierarchy – Пересинхрон Ієрархії Заміщення Бібліотеки

Перебудовує локальне заміщення – override з його пов’язаного орієнтира, а також його ієрархію залежностей.

Delete Library Override Hierarchy – Видалення Ієрархії Заміщення Бібліотеки

Видаляє локальне заміщення – override (включаючи його ієрархію залежностей заміщення) та перепов’язує його користувачів з пов’язаними блоками даних.

Remap Users – Перерозкладення Користувачів

Перерозкладення Користувачів блоку даних на інші (звісно того ж типу). Це означає, що ви можете, наприклад, замінити всі використання матеріалу чи текстури на інші.

Copy/Paste – Копія/Вставка

Копіює/вставляє вибрані блоки даних.

Add Fake User, Clear Fake User – Додання Фейкового Користувача, Зчищення Фейкового Користувача

Додає «фіктивний» (фейковий) користувач так, щоб вибраний блок даних завжди зберігався, навіть якщо він не має жодних користувачів. Фейковий користувач може вилучатися за допомогою Clear Fake User.

Rename F2 – Перейменування

Перейменовує вибраний блок даних.

Select Linked – Вибір Пов’язане

Вибирає пов’язані дані, про які детальніше дивіться тут – Select Linked – Вибір Пов’язане.

Mark as Asset#

Дивіться Creating an Asset.

Clear Asset – Зчищення Активу#

Дивіться Removing Assets.

Clear Asset (Set Fake User) – Зчищення Активу (Задання Фейкового Користувача)#

Дивіться Removing Assets.

View – Огляд#

Меню «Огляд» є частиною контекстного меню та підтримується для всіх елементів структуратора Outliner.

Show Active Period – Показ Активне

Центрує огляд дерева Tree View на вибраному об’єкті.

Show Hierarchy Home – Показ Ієрархії

Для згорнення всіх рівнів дерева.

Show/Hide One Level NumpadPlus/ NumpadMinus – Показ/Схов Один Рівень

Розгорнення одного рівня вниз у дереві або згорнення одного рівня за допомогою клавіатурних шоткатів.