Viewport Display – Показ Оглядвікна

Reference – Довідка

Mode – Режим:

All Modes – Усі Режими

Panel – Панель:

Armature ‣ Viewport Display – «Арматура > Показ Оглядвікна»

Display As – Показ Як

Це керує способом показу кісток в оглядвікні 3D Viewport.

../../../_images/animation_armatures_properties_display_octahedral.png

Показ кістки у візуалізації Octahedral – «Восьмигранник».

../../../_images/animation_armatures_properties_display_stick.png

Показ кістки у візуалізації Stick – «Паличка».

../../../_images/animation_armatures_properties_display_b-bone.png

Показ кістки у візуалізації B-Bone – «З-Кістка».

../../../_images/animation_armatures_properties_display_envelope.png

Показ кістки у візуалізації Envelope – «Оболонка».

Octahedral – Восьмигранник

Це стандартна візуалізація, що добре підходить для більшості завдань редагування. Вона матеріалізує:

  • Корінь кістки («великий» суглоб») та верхівку («малий» суглоб).

  • «Розмір» кістки (її товщина є пропорційною її довжині).

  • Прокручення кістки (як вона має квадратний перетин).

../../../_images/animation_armatures_properties_display_type-octahedral.png

Зверніть увагу на прокручену на 40° кістку Bone.001.

Stick – Паличка

Це найпростіша та найбільш ненав’язлива візуалізація. Вона просто матеріалізує кістки у вигляді паличок постійної (та невеликої) товщини, тому не дає вам інформації про корінь та верхівку, а ні про розмір та кут прокручення кістки.

../../../_images/animation_armatures_properties_display_type-stick.png

Зверніть увагу, що кут прокручення Bone.001 не видимий (за винятком її осей XZ).

B-Bone – З-Кістка

Ця візуалізація показує гнуті «плавно» мульти-сегментні кістки; дивіться детальніше тут – Bendy Bones – Згинні Кістки.

../../../_images/animation_armatures_bones_properties_bendy-bones_b-bones-1.png

Арматура у режимі візуалізації «З-Кістка» у режимі редагування Edit Mode.

../../../_images/animation_armatures_bones_properties_bendy-bones_b-bones-3.png

Та ж сама арматура у режимі об’єкта Object Mode.

Envelope – Оболонка

Ця візуалізація матеріалізує вплив деформації кістки. Детальніше про це тут – bone page.

../../../_images/animation_armatures_bones_structure_envelope-pose-mode.png
Wire – Дріт

Цей найпростіша візуалізація показує вигнуті «гладко» мульти-сегментні кістки.

../../../_images/animation_armatures_properties_display_type-wire-pose-mode.png

Арматура у режимі візуалізації «Дріт» у режимі пози Pose Mode.

../../../_images/animation_armatures_properties_display_type-wire-edit-mode.png

Ця ж арматура у режимі редагування Edit Mode.

Show – Показ
Names – Імена

Показує ім’я кожної кістки.

Shapes – Форми

При увімкненні, стандартна форма кістки замінюється, у режимі об’єкта Object Mode та режимі пози Pose Mode, формою обраного іншого об’єкта (дивіться детальніше тут – Shaped Bones).

Bone Colors

Draws bones in their configured colors. Disable to always draw bones in the default color. For more details see Bone Colors.

In Front – Напереді

При увімкненні, кістки арматури будуть завжди показуватися поверх суцільних об’єктів (сітей, поверхонь, …). Тобто, вони будуть завжди видимі та вибирані (це та ж сама опція, яка знаходиться на панелі Display вкладки Object data). Дуже корисно, коли не в режимі каркаса Wireframe.

Axis – Вісь

При увімкненні, (локальні) осі будуть показуватися (працює лише у режимі редагування Edit Mode та режимі пози Pose Mode).

Position – Позиція

Позиція для осей показується на кістці. Збільшення цього значення переміщує її ближче до верхівки; зменшення – переміщує її ближче до кореня.

Relations – Відношення

Whether the Relationship Lines overlay should be drawn from each parent’s tail or head. The lines are always drawn towards the childrens“ heads.