Ellipse Mask Node – Вузол «Маска Еліпсом»

Вузол Ellipse Mask -- «Маска Еліпсом».

Вузол Ellipse Mask – «Маска Еліпсом» створює зображення, придатне для використання як простого матте або віньєткової маски.

Inputs – Уводи

Mask – Маска

Факультативна маска для використання як бази для операцій маскування.

Value – Значення

Інтенсивність згенерованої маски.

Properties – Властивості

X, Y

Позиція центра еліпса як частка загальної ширини або висоти. (0.5, 0.5 створює центрований еліпс; 0.0, 0.0 створює еліпс з його центром внизу зліва.)

Width – Ширина

Ширина еліпса як частка загальної ширини зображення.

Height – Висота

Висота еліпса як частка загальної ширини зображення, не висоти. Рівні значення ширини Width та висоти Height продукують коло.

Rotation – Обертання

Обертання еліпса навколо його центральної точки.

Mask Type – Тип Маски

Операція для використання з наявною увідною маскою.

Add – Додання:

Це дає об’єднання увідної маски та згенерованої маски: Області, які охоплюються згенерованою маскою, установлюються на визначене значення Value. Інші частини маскованого уводу пропускаються без змін або встановлюються як чорні, якщо немає увідної маски.

Subtract – Відняття:

Значення увідної маски визначаються відніманням від початкових її значень значення, заданого уставою Value.

Multiply – Множення:

Це дає перетин згенерованої маски та увідної маски: Значення увідної маски множаться на визначене значення Value для області, охопленої згенерованою маскою. Всі інші області стають чорними.

Not – Не:

Будь-яка область, охоплена обома, увідною та згенерованою, масками, стає чорною. Області охоплені згенерованою маскою, що є чорними на увідній масці, стають визначеним значенням Value. Області, неохоплені згенерованою маскою, залишаються без змін.

Outputs – Виводи

Mask – Маска

Згенерована еліптична маска, об’єднана з увідною маскою. Ця створена маска є за розміром розмірностей рендерення поточної сцени.

Порада

For soft edges, pass the output mask through a slight Blur node. For a vignette, pass the output of this through a heavy blur.