Підтримувані Формати Графіки – Supported Graphics Formats#

Формати зображень – Image Formats#

Це список форматів файлів зображень, підтримуваних внутрішньо Blender’ом:

Format – Формат

Глибина Каналу – Channel Depth

Alpha – Альфа

Metadata

DPI – ТНД

Extensions – Розширення

BMP

8bit

.bmp

Райдужка – Iris

8, 16bit

.sgi .rgb .bw

PNG

8, 16bit

.png

JPEG

8bit

.jpg .jpeg

JPEG 2000

8, 12, 16bit

.jp2 .jp2 .j2c

Targa

8bit

.tga

Cineon & DPX

8, 10, 12, 16bit

.cin .dpx

OpenEXR

дійсночислове 16, 32bit

.exr

Radiance HDR

float

.hdr

TIFF

8, 16bit

.tif .tiff

WebP

8bit

.webp

Підказка

Якщо вас не цікавлять технічні подробиці, добрим правилом вибору вивідного формату для вашого проекту є:

Використання OpenEXR

якщо ви намірені робити компонування або колірне градуювання на основі цих зображень.

Вживання PNG

якщо ви намірені виводити на екран або кодувати в кілька форматів відео.

Використання JPEG

для виводу на екран, де розмір файлу має значення та втрата якості є прийнятною.

Усі ці формати підтримують стискання, яке може бути важливими при рендерингу анімацій.

Підказка

Бітові глибини для форматів зображень представляють таку кількість тональних рівнів на канал:

8:

256 рівнів

10:

1024 рівнів

12:

4096 рівнів

16:

65536 рівнів

Відкривання Зображень – Opening Images#

Relative Path – Відносний Шлях

Sets the file path to be relative to the currently opened blend-file.

Дивіться Відносні Шляхи – Relative Paths.

Виявити Послідовності – Detect Sequences

Automatically looks for image sequences in the selected images (based on the file name). Disable this when you do want to get single images that are part of a sequence.

Detect UDIMs

Automatically looks for UDIM tiles in the directory of the selected image; if matches are found they are loaded into Blender as UDIMs. This works by detecting if the filename has a .xxxx (four digit number) before the file extension.

Відкривання Послідовності Зображень – Opening an Image Sequence#

To load image sequence in any of the supported image file formats, the filename of the images must contain a digit to indicate the frame order (e.g. *-0001.jpg, *-0002.jpg, *-0003.jpg, etc, of any image format), indicating the frame.

The sequence could be opened by the selection of the images with any of the following methods by the confirmation with the Open Image button or Return.

Range – Діапазон

Navigate into the directory and LMB click and drag over a range of names to highlight multiple files. You can page down and continue Shift-LMB click-dragging to add more to the selection.

Пакет – Batch

Shift-LMB клацком вибрати не-пов’язані порядком зображення для пакетної обробки; кожне зображення буде додане як один кадр у порядку додання і може бути різного формату (jpg, png, exr, тощо).

All – Усе

Натисніть A для вибору/зневибору усіх файлів у каталозі.

Збереження Зображень – Saving Images#

File Format – Формат Файлу

Дає на вибір, в якому форматі зберегти зображення.

Режим Кольору – Color Mode

Choose the color format to save the image (or video) to. Note that RGBA is not available for all image formats, check the list above for details.

BW, RGB, RGBA

Глибина Кольору – Color Depth

Some image file formats support a varying number of bits per pixel. This affects the color quality and file size. Commonly used depths:

8-bit:

Найбільш поширена для екранних графіки та відео.

10, 12, 16-bit:

Використовується для деяких форматів, призначених для фотографії та цифрових фільмів (таких як DPX та JPEG 2000).

16-bit Half Float:

Оскільки повна 32 бітна дійсночислова глибина дає часто більш, ніж достатню точність, то половинна дійсночислова глибина може заощадити простір на диску, все ще забезпечуючи високий динамічний діапазон.

32-bit Float – 32-бітне Дійсночислове:

Глибина кольору, що дає найвищу якість.

Примітка

Внутрішньо система зображень Blender’а підтримує одне з цих двох:

  • 8 bits per channel (4 × 8 bits).

  • 32 bits float per channel (4 × 32 bits) – using 4 times as much memory.

Зображення з глибиною вище, ніж 8 біт на канал конвертуються у 32 дійсночислові біти при завантаженні у Blender.

Compression – Стиснення

Used to reduce the size of the image file. How this is done may vary depending on the file format and settings used.

Quality – Якість

Similar to Compression but is used for JPEG based file formats. The quality is a percentage, 0% being the maximum amount of compression and 100% is no compression.

Зберегти Як Рендер – Save As Render

Save image with render color management. For display image formats like PNG, apply view and display transform. For intermediate image formats like OpenEXR, use the default render output color space.

Copy – Копія

Стяг «Копіювання» буде визначати, чи цей блок даних посилається на ново створений файл чи посилання буде без змін, збережене в оригінальному файлі.

Color Space – Колірний Простір

Для визначення простору кольорів файлу джерела.

The list of color spaces depends on the active OCIO config. The default supported color spaces are described in detail here: Default OpenColorIO Configuration

Примітка

Note, Cineon, DPX, OpenEXR, and Radiance HDR image types default to being saved in a linear color space.

Подробиці Форматів – Format Details#

Cineon & DPX#

Cineon is Kodak’s standard for film scanning, 10 bits per channel and logarithmic. DPX has been derived from Cineon as the ANSI/SMPTE industry standard. DPX supports 16-bit colors/channels, linear as well as logarithmic. DPX is currently a widely adopted standard used in the film hardware/software industry.

DPX, а також Cineon тільки зберігає та конвертує діапазон значень «видимих» кольорів між 0.0 та 1.0 (як результат рендерингу або компонування).

OpenEXR#

ILM’s OpenEXR has become a software industry standard for HDR image files, especially because of its flexible and expandable structure.

An OpenEXR file can store multiple layers and passes. This means OpenEXR images can be loaded into a Compositor keeping render layers and passes intact.

Опції Виводу – Output Options#

Доступними опціями для виводу рендера OpenEXR є:

Глибина Кольору – Color Depth

Half saves images in a custom 16 bits per channel floating-point format. This reduces the actual «bit depth» to 10-bit, with a 5-bit power value and 1-bit sign.

Дійсночислове (Половина) – Float (Half), Дійсночислове (Повністю) – Float (Full)

Кодек – Codec
PXR24:

Lossy algorithm from Pixar, converting 32-bit floats to 24-bit floats.

ZIP:

Стандартне безвтратне стиснення за допомогою Zlib, що оперує на 16 рядках сканування за раз.

PIZ:

Lossless wavelet compression. Compresses images with grain well.

RLE:

Виконувано-довжинне закодоване – run-length encoded, безвтратне стиснення, працює добре, коли сканлінії мають однакові значення.

ZIPS:

Стандартне безвтратне стиснення за допомогою Zlib, що оперує на одиничному рядку сканування за раз.

DWAA:

JPEG-like lossy algorithm from DreamWorks; compresses blocks 32 scanlines together.

DWAB:

Same as DWAA but compresses blocks of 256 scanlines.

Preview – Передогляд

При рендерингу анімацій (або одиничних кадрів через командний рядок) Blender зберігає ще таке саме зображення як JPEG для швидкого передогляду або завантаження.

Radiance HDR#

Radiance is a suite of tools for lighting simulation. Since Radiance had the first (and for a long time the only) HDR image format, this format is supported by many other software packages.

Radiance .hdr files store colors still in 8 bits per component, but with an additional (shared) 8-bit exponent value, making it 32 bits per pixel.