Levels Node – Вузол «Рівні»#

Вузол Levels -- «Рівні».

Вузол Levels – «Рівні» зчитує увідні канали кольорів та виводить аналітичні значення. Вивід є одновимірним, що означає, що візуалізація буде однорідного сірого кольору.

Inputs – Уводи#

Image – Зображення

Standard color input.

Properties – Властивості#

Channel – Канал

Вибирає, які значення кольорів використовуються для розрахунку аналітики.

Combined – Комбіновано:

Розраховуються значення на основі каналів червоного, зеленого та синього.

Red – Червоний:

Розраховуються значення на основі каналу червоного.

Зелений:

Розраховуються значення на основі каналу зеленого.

Blue – Синій:

Розраховуються значення на основі каналу синього.

Luminance – Світність:

Розраховуються значення на основі світності – Luminance зображення.

Outputs – Виводи#

Mean – Середнє

Середнє є усередненим значенням всіх пікселів зображення у визначеному каналі. Воно представляє загальну яскравість зображення та може використовуватися як таке для укладів, що залежать від того, наскільки «яскравим» або «темним» є увід.

Standard Deviation – Стандартне Відхилення

Наскільки значення пікселів відрізняються від середнього. Низьке стандартне відхилення вказує на те, що значення пікселів, як правило, є дуже близькими до середнього. Високе стандартне відхилення вказує на те, що ці значення розкинуті по великому діапазону значень.