Constraints – Примуси

Operators for working with an object’s Constraints – Примуси.

Add Constraint (with Targets) – Додати Примус (з Цілями)

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Object Mode and Pose Mode – Режим Об’єкта та Режим Пози

Menu – Меню:

Object ‣ Constraint ‣ Add Constraint (with Targets) – «Об’єкт > Примус > Додати Примус (з Цілями)»

Додає примус для активного об’єкта. Тип примусу повинен бути обраний зі спливного меню, хоча він може бути змінений пізніше на панелі Add Constraint (with Targets) Наладнати Останню Операцію – Adjust Last Operation. Якщо окрім активного є ще вибраним й інший об’єкт, то цей об’єкт буде ціллю примусу (якщо обраний примус приймає цілі).

Коли використовується кістка з іншої арматури як ціль для примусу, то цей засіб загляне всередину цієї іншої не-активної арматури та використає її активну кістку, що задана була, коли арматура була у режимі пози Pose Mode.

Copy Constraints to Selected Objects – Копіювати Примуси на Вибрані Об’єкти

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Object Mode and Pose Mode – Режим Об’єкта та Режим Пози

Menu – Меню:

Object ‣ Constraint ‣ Copy Constraints to Selected Objects – «Об’єкт > Примус > Копіювати Примуси на Вибрані Об’єкти»

Копіює Примуси активного об’єкта на решту з вибраних з ним об’єктів.

Clear Object Constraints – Зчистити Примуси Об’єкта

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Object Mode and Pose Mode – Режим Об’єкта та Режим Пози

Panel – Панель:

Object ‣ Constraint ‣ Clear Object Constraints – «Об’єкт > Примус > Зчистити Примуси Об’єкта»

Вилучає усі Примуси з вибраних об’єкта(ів).