Мішаний Шейдер – Mix Shader

Mix Shader node.

The Mix node is used to mix two shaders together. Mixing can be used for material layering, where the Factor input may, for example, be connected to a Blend Weight node.

Inputs – Уводи

Shader – Шейдер

Шейдери для мішання, так що вхідні промені потрапляють на поверхню з визначеною на роз’ємі Factor ймовірністю.

Factor – Фактор

Вагомість змішання, що використовується для мішання двох шейдерів; значення 0 дає використання повністю першого, верхнього шейдера, а значення 1 – другого, нижнього шейдера.

Properties – Властивості

Цей вузол наразі немає властивостей.

Outputs – Виводи

Shader – Шейдер

Стандартний вивід відтінювача.

Examples – Приклади

../../../_images/render_shader-nodes_shader_mix_example.jpg

Мішання шейдерів глянцю та розсіяння дає гарний матеріал кераміки.