Inverse Kinematics – Інверсна Кінематика#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Pose Mode – Режим Пози

Panel – Панель:

Bone ‣ Inverse Kinematics – «Кістка > Інверсна Кінематика»

../../../../_images/animation_armatures_bones_properties_inverse-kinematics_panel.png

Панель Inverse Kinematics.#

Ця панель керує способом, яким кістка чи набір кісток поводяться, коли вони пов’язані в ланцюг інверсної кінематики – inverse kinematic.