File Paths – Шляхи Файлів

Секція «Шляхи Файлів» – File Paths в Уподобаннях – Preferences дозволяє вам задати стандартні файлові шляхи для blend-файлів, рендерених зображень та інше.

Локації для різних зовнішніх файлів можуть бути задані наступними опціями:

../../_images/editors_preferences_section_file-paths.png

Секція «Шляхи Файлів» – File Paths в Уподобаннях – Preferences.

Підказка

Стандартний шлях // посилається на теку поточно відкритого blend-файлу (дивіться Відносні Шляхи – Relative Paths щодо деталей).

Data – Дані

Шрифти

Стандартна локація для прогляду файлів шрифтів для об’єкта тексту – text object.

Textures – Текстури

Стандартна локація для проглядання текстур зображень.

Sounds – Звуки

Стандартна локація для проглядання файлів звуку.

Temporary Files – Тимчасові Файли

Локація, де тимчасові файли зберігаються, залиште пустим для використання тимчасового каталогу системи (дивіться детальніше Temporary Directory – Тимчасова Директорія).

Script Directories

Additional locations to search for Python scripts.

Each path can be given a Name to signify to purpose of that script directory.

By default, Blender looks in several directories (platform dependent) for scripts. By adding a user script path in the preferences an additional directory is used. This can be used to store your own scripts and add-ons independently of the current Blender version.

Вам необхідно створити певні підтеки по цьому шляху, які узгоджуються зі структурою теки scripts, що знаходиться у каталогу інсталяції Blender’а.

Наступні підкаталоги будуть використовуватися, коли присутні:

startup/

Модулі у цій теці будуть імпортуватися при запуску.

addons/

Додатки, розміщені тут, будуть перелічуватися в уподобаннях додатків.

modules/

Модулі у цій теці можуть бути імпортовані іншими скриптами.

presets/

Передустави у цій теці будуть додані в наявні передустави.

Примітка

You have to restart Blender for all changes to the users scripts to take effect.

Render – Рендер

Render Output – Вивід Рендера

Де будуть зберігатися рендерені зображення/відео.

Render Cache – Кеш Рендера

Локація, де зберігатимуться кешовані зображення рендера.

Applications – Застосунки

Image Editor – Редактор Зображень

Шлях до зовнішньої програми, що використовується для редагування зображень.

Animation Player – Програвач Анімації

Програма, використовувана для програвання рендерених анімацій через View Animation.

Стандартно це установлено як Internal – «Внутрішнє», що використовує вбудований програвач анімації animation player Blender’а.

Це має ту перевагу, що всі формати зображень, підтримувані Blender’ом, можуть програватися, і жоден сторонній застосунок не потрібно інсталювати.

Text Editor – Редактор Тексту

Program

Command to launch the text editor when using Edit Externally, either a full path or a command in $PATH. Use the internal editor when left blank.

Arguments

Defines the specific format of the arguments with which the text editor opens files.

The supported expansions are as follows:

  • $filepath: The absolute path of the file.

  • $line: The line to open at (Optional).

  • $column: The column to open from the beginning of the line (Optional).

  • $line0 & $column0 similar to the above but they start at zero.

Example: -f $filepath -l $line -c $column

Development – Розробка

Видимо лише тоді, коли Developer Extras – «Добавки Розробника» увімкнено.

I18n Branches – Гілки перекладу

Шлях до директорії /branches вашої локальної копії перекладу SVN, щоб дати можливість перекладати з інтерфейсу користувача UI.

Asset Libraries – Бібліотеки Активів

Ім’я та шляхи директорій на диску для бібліотек активів. Щоб дати Blender знати про бібліотеку активів, додайте це в цей список. Це ім’я є лише для вашого орієнтування і буде показуватися у вибірниках бібліотек активів. Цей шлях повинен вказувати на локацію бібліотек активів.

../../_images/asset_browser-asset_library_preferences.png

Ім’я та Локація бібліотек активів в уподобаннях Preferences.

To create a new asset library, just create an empty directory and add it to the List View. Any asset from any blend-file contained in that directory (or subdirectories thereof) will appear in the Asset Browser – Браузер Активів.

Import Method

Determines how data is managed when an asset is imported, unless overridden by the Asset Browser.

Link – Пов’язання:

Так само, як File ‣ Link… – «Файл > Пов’язання…»

Актив буде пов’язуватися в поточний blend-файл і, таким чином, буде тільки для читання. Пізніші зміни у файлі активу будуть відбиватися в усіх файлах, які мають в собі пов’язання з ним.

Append – Прилучення:

Так само, як File ‣ Append… – «Файл > Прилучення…»

Усе з активу та всі їх залежності будуть прилучатися у поточний файл. Перетягання матеріалу в сцену три рази призведе до трьох незалежних копій. Перетягання об’єкта в сцену три рази також призведе до трьох незалежних копій.

«Залежності» в цьому випадку означає все, на що цей актив посилається. Для об’єкта це може бути його сіть та матеріали, а також інші об’єкти, що використовуються його модифікаторами, примусами чи драйверами.

Оскільки такий файл тепер має свою власну копію активу, пізніші зміни у файлі активу не будуть відбиватися у файлі, в якому актив прилучено.

Append (Reuse Data) – Прилучення (Повторне використання Даних):

Специфічно для браузера активів Asset Browser.

Перший раз, коли актив використовується, він буде прилучено, включаючи його залежності, так само як описано попередньо. Проте, Blender буде відстежувати місце, звідки він походив, і наступного разу при використанні активу буде повторно використовуватися стільки даних, скільки це можливо. Перетягання матеріалу в сцену три рази завантажить його лише раз і просто призначить цей самий матеріал три рази. Перетягання об’єкта в сцену три рази створить три копії цього об’єкта, але сві копії будуть співволодіти даними сіті, матеріалами тощо.

Оскільки такий файл тепер має свою власну копію активу, пізніші зміни у файлі активу не будуть відбиватися у файлі, в якому актив прилучено.

Relative Path – Відносний Шлях

Use relative path when linking assets from this asset library.

Відомі Обмеження – Known Limitations

Permissions on Windows – Дозволи на Windows

Переконайтеся, що ви маєте належні привілеї для запуску виконуваних файлів, що доступні по визначеному шляху. На Windows, наприклад, якщо опція «Run this program as an administrator» – «Запустити цю програму як адміністратор» увімкнена для виконуваних файлів, це може призводити до збою відкриття редактора через обмеження контролю обліку користувача системи OS User Account Control. Запуск програми з підвищеними привілеями потенційно небезпечний!