Scalable Vector Graphics (SVG) – Масштабована Векторна Графіка

Reference – Довідка

Category – Категорія:

Import-Export – Імпорт-Експорт

Menu – Меню:

File ‣ Import ‣ Scalable Vector Graphics (.svg) – «Файл > Імпорт > Scalable Vector Graphics (.svg)»

Примітка

Наразі цей скрипт дозволяє лише імпортування та лімітується лише геометрією шляху.

Properties – Властивості

Це додаток не має жодних властивостей.

Usage – Використання

Todo.