Workflow – Робпотік

Relative Shape Keys – Відносні Ключі Форм

 1. У режимі об’єкта Object Mode додайте новий ключ форми на панелі Shape Key за допомогою кнопки +.

 2. «Basis» є формою спокою. «Key 1», «Key 2» будуть новими формами.

 3. Перемкніться у режим редагування Edit Mode, виберіть «Key 1» на панелі Shape Key.

 4. Деформуйте бажаним чином сіть (при цьому, не вилучайте вершини та не додавайте нових вершин).

 5. Виберіть «Key 2», сіть візуально зміниться у форму спокою.

 6. Трансформуйте бажаним чином «Key 2» та зробіть так само з іншими ключами форм.

 7. Перемкніться назад у режим об’єкта Object Mode.

 8. Задайте Value для «Key 1», «Key 2» тощо, щоб бачити трансформацію між ключами форм.

На ілюстрації нижче, зліва направо показано: «Basis», «Key 1», «Key 2» та їх мішання («Key 1» 1.0 та «Key 2» 0.8) у режимі об’єкта Object Mode.

../../_images/animation_shape-keys_workflow_relative.png

Приклад відносних Relative ключів форм.

Про більше практичних прикладів дивіться how to combine shape keys and drivers.

Absolute Shape Keys – Абсолютні Ключі Форм

 1. Додайте послідовність ключів форм так само, як описано вище для відносних ключів форм.

 2. Вимкніть стяг з опції Relative – «Відносно».

 3. Клацніть на кнопці Reset Timing – «Скинути Часування».

 4. Перемкніться у режим об’єкта Object Mode.

 5. Потягніть повзунок устави Evaluation Time – «Час Обчислення», щоб бачити, як дані форми переходитимуть одна в одну.

../../_images/animation_shape-keys_workflow_absolute.png

Робхід абсолютних Absolute ключів форм.

Додавши драйвер – driver або установивши ключкадри – keyframes для устави Evaluation Time ви можете створити анімацію.

Дивись також

Shape Key Operators – Оператори Ключів Форм

Існують два засоби моделювання, що використовуються для керування ключами форм та які доступні у режимі редагування Edit Mode.