Combine Color Node#

Combine Color Node.

The Combine Color Node combines an image from its composite color channels. The node can combine multiple Color Models depending on the Mode property.

Inputs – Уводи#

The outputs of this node depends on the Mode property (see below).

Alpha – Альфа

The color channel that is responsible for the image’s transparency.

Properties – Властивості#

Mode – Режим

The color model to output.

RGB:

Combine the three inputs: Red, Green, and Blue color channels into a single image.

HSV:

Combine the three inputs: Hue, Saturation, and Value color channels into a single image.

HSL:

Combine the three inputs: Hue, Saturation, and Lightness color channels into a single image.

YCbCrA:

Combine the three inputs: Luminance, Chrominance Blue, and Chrominance Red color channels into a single image.

Color Space – Колірний Простір

ITU 601, ITU 709, JPEG

YUV:

Combine the three inputs: Luminance, U chrominance, and V chrominance color channels into a single image.

Вивід – Output#

Image – Зображення

Standard image output.

Examples – Приклади#

Blur Alpha#

../../../../_images/compositing_types_converter_combine-separate_example-combine-rgba.png

Приклад розмивання каналу альфа.#

У першому прикладі ми беремо канал Alpha та розмиваємо його, а потім комбінуємо його назад з кольорами. При розміщенні в сцені краї її будуть підмішуватися замість того, щоб був жорсткий край. Це майже як загладжування – Anti-Aliasing, але у тривимірному сенсі. Використовуйте цей уклад вузлів при додаванні елементів комп’ютерної графіки CG у наживо зняте дійство для вилучення будь-яких жорстких країв. Анімування цього ефекту у ширшому масштабі призведе до того, що об’єкт з’являтиметься у «фазі», як ефект синхронізації подорожі у часі «поза фазою».

Increase Luminance#

../../../../_images/compositing_types_converter_math_multiply.png

Приклад масштабування каналу світності Luminance.#

Цей приклад має вузол Math (Multiply) – «Математика (Множення)», що збільшує значення каналу світності (Y) зображення для зроблення його яскравішим.

Порада

Якщо проганяєте ці канали через вузол Color Ramp для наладження значення, то використовуйте шкалу Cardinal для точного представлення. Використання шкали Exponential на каналі світності дає ефект високої контрастності.