Properties – Властивості

Surface – Поверхня

../../_images/grease-pencil_materials_properties_panel.png

Панель Shader з активованим лише компонентом Stroke.

Штрих – Stroke

When enabled, the shader use the stroke component. The Stroke component controls how to render the edit lines.

Line Type

Визначає, як показується або розподіляється матеріал виводу по штриху.

Line – Лінія:

З’єднує всі точки у штрихах, показуючи безперервну лінію.

Точки – Dots:

Use a disk shape at each point in the stroke. The dots are not connected.

Squares:

Use a square shape at each point in the stroke. The squares are not connected.

Style – Стиль

Тип матеріалу.

Solid – Суцільне:

Використовується суцільний колір.

Base Color – Базовий Колір

The base color of the stroke.

Texture – Текстура:

Використовується текстура зображення.

Base Color – Базовий Колір

The base color of the stroke.

Image – Зображення

Блок даних зображення, що використовується як джерело цього зображення.

Blend – Змішання

Texture and Base Color mixing amount.

Фактор UV – UV Factor

Розмір зображення уздовж штриха.

Притримання – Holdout

Removes the color from strokes underneath the current by using it as a mask.

Вирівняння – Alignment

Defines how to align the Dots and Squares along the drawing path and with the object’s rotation.

Path – Шлях:

Вирівнює по шляху рисування та обертанню об’єкта.

Object – Об’єкт:

Вирівнює по обертанню об’єкта; ігнорує шлях рисування.

Fixed – Фіксовано:

Вирівнює по простору екрана; ігнорує шлях рисування та обертання об’єкта.

Rotation – Обертання

Rotates the points of Dot and Square strokes.

Примітка

The Rotation option is limited to a range of -90 to 90 degrees.

Само Перекриття – Self Overlap

Вимикає трафарет та перекриває само-перетини з альфа матеріалами.

Зразки різних типів режимів та стилів матеріалів штрихів.
../../_images/grease-pencil_materials_properties_stroke-solid-line.png

Mode Type: Line, Style: Solid.

../../_images/grease-pencil_materials_properties_stroke-texture-line.png

Mode Type: Line, Style: Texture.

../../_images/grease-pencil_materials_properties_stroke-solid-dot.png

Mode Type: Dot, Style: Solid.

../../_images/grease-pencil_materials_properties_stroke-texture-dot.png

Mode Type: Dot, Style: Texture.

Fill – Заповнення

When enabled, the shader use the fill component. The Fill component control how to render the filled areas determined by closed edit lines.

Style – Стиль

Тип матеріалу.

Solid – Суцільне

Використовується суцільний колір.

Base Color – Базовий Колір

The base color of the fill.

Градієнт – Gradient

Використовується градієнт кольорів.

Тип Градієнта – Gradient Type
Linear – Лінеарно

Мішаються кольори уздовж одиничної осі.

Радіально – Radial

Мішаються кольори радіально від центральної точки.

Base Color – Базовий Колір

Первинний колір.

Secondary Color

Вторинний колір.

Blend – Змішання

Base Color and Secondary Color mixing amount.

Flip Colors

Flips the gradient, inverting the Base Color and Secondary Color.

Location – Локація

Зсуває позицію градієнта.

X, Y

Rotation – Обертання

Обертає градієнт.

Scale – Масштаб

Масштабує градієнт.

X, Y

Texture – Текстура

Використовується текстура зображення.

Base Color – Базовий Колір

The base color of the fill.

Image – Зображення

Блок даних зображення, що використовується як джерело цього зображення.

Blend – Змішання

Texture and Base Color mixing amount.

Location – Локація

Зсуває позицію зображення.

X, Y

Rotation – Обертання

Обертає зображення.

Scale – Масштаб

Масштабує зображення.

X, Y

Відсік Зображення – Clip Image

При увімкненні показується лише один примірник зображення (не повторюється).

Притримання – Holdout

Removes the color from strokes underneath the current by using it as a mask.

Зразки різних стилів матеріалу заповнення.
../../_images/grease-pencil_materials_properties_fill-solid.png

Style: Solid.

../../_images/grease-pencil_materials_properties_fill-gradient.png

Style: Gradient (Linear).

../../_images/grease-pencil_materials_properties_fill-gradient-radial.png

Style: Gradient (Radial).

../../_images/grease-pencil_materials_properties_fill-texture.png

Style: Texture.

Settings – Устави

Індекс Проходу – Pass Index

This index can be used with some modifiers to restrict changes to only a certain material. Дивіться детальніше Modifiers.