Properties – Властивості#

Surface – Поверхня#

../../_images/grease-pencil_materials_properties_panel.png

Панель Shader з активованим лише компонентом Stroke.#

Штрих – Stroke#

When enabled, the shader use the stroke component. The Stroke component controls how to render the edit lines.

Line Type

Визначає, як показується або розподіляється матеріал виводу по штриху.

Line – Лінія:

З’єднує всі точки у штрихах, показуючи безперервну лінію.

Точки – Dots:

Use a disk shape at each point in the stroke. The dots are not connected.

Squares:

Use a square shape at each point in the stroke. The squares are not connected.

Style – Стиль

Тип матеріалу.

Solid – Суцільне:

Використовується суцільний колір.

Base Color – Базовий Колір

The base color of the stroke.

Texture – Текстура:

Використовується текстура зображення.

Base Color – Базовий Колір

The base color of the stroke.

Image – Зображення

Блок даних зображення, що використовується як джерело цього зображення.

Blend – Змішання

Texture and Base Color mixing amount.

Фактор UV – UV Factor

Розмір зображення уздовж штриха.

Притримання – Holdout

Removes the color from strokes underneath the current by using it as a mask.

Вирівняння – Alignment

Defines how to align the Dots and Squares along the drawing path and with the object’s rotation.

Path – Шлях:

Вирівнює по шляху рисування та обертанню об’єкта.

Object – Об’єкт:

Вирівнює по обертанню об’єкта; ігнорує шлях рисування.

Fixed – Фіксовано:

Вирівнює по простору екрана; ігнорує шлях рисування та обертання об’єкта.

Rotation – Обертання

Rotates the points of Dot and Square strokes.

Примітка

The Rotation option is limited to a range of -90 to 90 degrees.

Само Перекриття – Self Overlap

Вимикає трафарет та перекриває само-перетини з альфа матеріалами.

Зразки різних типів режимів та стилів матеріалів штрихів.#
../../_images/grease-pencil_materials_properties_stroke-solid-line.png

Mode Type: Line, Style: Solid.#

../../_images/grease-pencil_materials_properties_stroke-texture-line.png

Mode Type: Line, Style: Texture.#

../../_images/grease-pencil_materials_properties_stroke-solid-dot.png

Mode Type: Dot, Style: Solid.#

../../_images/grease-pencil_materials_properties_stroke-texture-dot.png

Mode Type: Dot, Style: Texture.#

Fill – Заповнення#

When enabled, the shader use the fill component. The Fill component control how to render the filled areas determined by closed edit lines.

Style – Стиль

Тип матеріалу.

Solid – Суцільне

Використовується суцільний колір.

Base Color – Базовий Колір

The base color of the fill.

Градієнт – Gradient

Використовується градієнт кольорів.

Тип Градієнта – Gradient Type
Linear – Лінеарно

Мішаються кольори уздовж одиничної осі.

Радіально – Radial

Мішаються кольори радіально від центральної точки.

Base Color – Базовий Колір

Первинний колір.

Secondary Color

Вторинний колір.

Blend – Змішання

Base Color and Secondary Color mixing amount.

Flip Colors

Flips the gradient, inverting the Base Color and Secondary Color.

Location – Локація

Зсуває позицію градієнта.

X, Y

Rotation – Обертання

Обертає градієнт.

Scale – Масштаб

Масштабує градієнт.

X, Y

Texture – Текстура

Використовується текстура зображення.

Base Color – Базовий Колір

The base color of the fill.

Image – Зображення

Блок даних зображення, що використовується як джерело цього зображення.

Blend – Змішання

Texture and Base Color mixing amount.

Location – Локація

Зсуває позицію зображення.

X, Y

Rotation – Обертання

Обертає зображення.

Scale – Масштаб

Масштабує зображення.

X, Y

Відсік Зображення – Clip Image

При увімкненні показується лише один примірник зображення (не повторюється).

Притримання – Holdout

Removes the color from strokes underneath the current by using it as a mask.

Зразки різних стилів матеріалу заповнення.#
../../_images/grease-pencil_materials_properties_fill-solid.png

Style: Solid.#

../../_images/grease-pencil_materials_properties_fill-gradient.png

Style: Gradient (Linear).#

../../_images/grease-pencil_materials_properties_fill-gradient-radial.png

Style: Gradient (Radial).#

../../_images/grease-pencil_materials_properties_fill-texture.png

Style: Texture.#

Settings – Устави#

Індекс Проходу – Pass Index

This index can be used with some modifiers to restrict changes to only a certain material. Дивіться детальніше Modifiers.